VH XH

Sáng 24 tháng 3 năm 2023 phòng nội vụ, phòng giáo dục thiệu hóa tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm thầy nguyễn văn Minh Giáo viên trường THCS Thị trấn Vạn Hà giữ chức vụ Phó Hiệu Trưởng trường THCS Thiệu Chính

Tin tức sự kiện

VH XHVH XH
đoàn kiểm tra tiến độ XDNTM tại Thôn DQDSđoàn kiểm tra tiến độ XDNTM tại Thôn DQDS
kết luận của chủ tịch UBND huyện tai buổi làm việc với...kết luận của chủ tịch UBND huyện tai buổi làm việc với Thiệu Chính ngày 03/3/2023
Nghị quyết 195/ HĐND huyện hỗ trợ XDNTMNghị quyết 195/ HĐND huyện hỗ trợ XDNTM
Thông báo tuyển viên chức ngành giáo dụcThông báo tuyển viên chức ngành giáo dục
BCĐ XDNTM xã Thiệu Chính tổ chức hội nghi giao ban tiên độ...BCĐ XDNTM xã Thiệu Chính tổ chức hội nghi giao ban tiên độ XDNTM
Nhân dân thôn DQDS hiến đất mở đường xây dựng tường rào...Nhân dân thôn DQDS hiến đất mở đường xây dựng tường rào kiểu mẫu
hình ảnh Thôn Dân quyền Dân Sinhhình ảnh Thôn Dân quyền Dân Sinh

An ninh quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4

Sáng Ngày 6/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 cho đối tượng 4. Tham gia lớp học là các cán bộ, công chức, viên chức, thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, giáo viên các trường THPT trên địa bàn.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT