Đăng lúc 17 ngày trước · 33 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 779 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 315 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 197 lượt xem
Đăng lúc 4 năm trước · 1056 lượt xem

Xã Thiệu Chính đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xác định đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, những năm qua, Đảng bộ xã Thiệu Chính đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả nội dung này.

Đăng lúc 4 năm trước · 859 lượt xem

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

(THO) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, đề án, cơ chế đã ban hành; trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế. Kết quả, cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng kinh tế cao; tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đăng lúc 6 năm trước · 1330 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT