BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 10

Đăng lúc: 10/11/2022 (GMT+7)
100%

bia 1.jpg
HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

TRÍCH. KẾT LUẬN SỐ 586-KL/HU NGÀY 14/9/2022 CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ “KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG SÂN CHƠI THIẾU NHI, LẮP ĐẶT CÁC DỤNG CỤ THỂ THAO, VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT NGOÀI TRỜI TẠI CÁC THÔN, TIỂU KHU TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN HUYỆN ĐẾN NĂM 2025

Ngày 14/9/2022, tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện đoàn tại Tờ trình số 18-TTr/HĐTN ngày 30/8/2022 về Kế hoạch xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn trên địa bàn toàn huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận như sau:

1.Việc xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn toàn huyện là một việc làm rất thiết thực, vừa nâng cao sức khỏe và thể chất và tinh thần trong cộng đồng dân cư, vừa góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa của xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá cao sự tích cực, chủ động, khẩn trương tìm hiểu, tham khảo học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình tại các đơn vị, địa phương trong vào ngoài huyện của Ban Thường vụ Huyện đoàn để hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Huyện ủy dự thảo Kế hoạch theo yêu cầu đề ra.

2.Giao Ban Thường vụ Huyện đoàn hoàn chỉnh, ban hành và triển khai Kế hoạch, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Làm tốt công tác quán triệt, triển khai về nội dung của Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân trong toàn huyện; tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, tác dụng của phong trào đối với đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và xây dựng nông thôn mới của các địa phương; có cách làm sáng tạo để kêu gọi Đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp xây dựng mô hình điểm, từ đó tạo sự lan tỏa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch.

- Rà soát, thống kê, đánh giá lại hiện trạng các nhà văn hóa, điểm vui chơi, không gian công cộng để đảm bảo phù hợp, thuận tiện và an toàn cho việc xây dựng mô hình. Các sân chơi sau khi được xây dựng, lắp đặt phải có nhiều cây xanh bóng mát, tường rào thấp, mở nhiều lối đi để người dân dễ tiếp cận; đồng thời bổ sung các công năng khác như: bãi đỗ xe, công viên, sinh hoạt cộng đồng…

- Thời gian hoàn thành kế hoạch là năm 2025; trong năm 2022, tập trung hoàn thành ở tất cả các tiểu khu trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa và các thôn của xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; hàng năm, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện ở các thôn còn lại.

- Tại các xã, thị trấn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện đoàn và Đảng ủy xã, thị trấn triển khai kế hoạch tại địa phương. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban; đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên làm Phó Trưởng Ban Thường trực; thành viên là lãnh đạo UBND, MTTQ, các hội, đoàn thể cấp xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ các điều kiện để Đoàn Thanh niên hoàn thành nhiệm vụ.

3. UBND huyện:

- Hướng dẫn triển khai các mô hình đáp ứng được các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Rà soát, sắp xếp, sử dụng các nhà văn hóa dôi dư trên địa bàn toàn huyện cho công năng thể dục thể thao, công viên khuôn viên cây xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng cho cụm dân cư.

- Nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ Ban Thường vụ Huyện đoàn kinh phí công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thi đua, khen thưởng.

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách cơ sở vòng 2 thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị phụ trách, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng khi chỉ đạo tại cơ sở.

5. Ban Thường vụ Huyện ủy giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu đôn đốc, theo dõi việc triển khai Kế hoạch này; thường xuyên giao ban, đánh giá tiến độ kết quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn để Ban Thường vụ Huyện đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Yêu cầu UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện đoàn, các xã thị trấn và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THÁNG 10 NĂM 2022

Tình hình kinh tế - xã hội

- Sản xuất nông nghiệp:Vận động nhân dân tích cực sản xuất,chăm sóc cây vụ đông,đến ngày 21/10/2022, toàn huyện đã gieo trồng được1.307,2 ha (đạt 62% KH). Phê duyệt Dự án đầu tư phát triển sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh với tổng diện tích 06 ha. Chỉ đạo các xã, thị trấn phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thủy lợi mùa khô năm 2022.

- Công tác xây dựng nông thôn mới và sản phẩm OCOP:Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo các xã trong kế hoạch tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay, đã tổ chức thẩm tra 3 xã NTM nâng cao, thẩm định cho 15 thôn NTM kiểu mẫu, còn lại 06 thôn dự kiến trong cuối tháng 10 sẽ hoàn thành thẩm định theo kế hoạch. Hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị sản phẩm trình Hội đồng OCOP tỉnh chấm xếp hạng.

- Sản xuất công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại:Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 288,84 tỷ đồng, tăng 15,9% CK. Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, khởi công mới các dự án theo KH đầu tư công năm 2022. Hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng Đô thị Giang Quang; quy hoạch chi tiết xây dựng Đô thị Phú Hưng, Đông Đô; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thiệu Hóa và thẩm định Quy hoạch chung xây dựng các xã; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các Khu dân cư, Khu đô thị mới. Báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương về Phương án di dời trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ các đoàn thể cấp huyện; Phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư và di dời theo qui hoạch trên địa bàn huyện và đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Bắc sông Chu, đoạn từ nút giao với Quốc lộ 45 cải dịch đến đê sông Mã, xã Thiệu Thịnh. Chỉ đạo phê duyệt quy hoạch xây dựng chung 03 xã Thiệu Nguyên, Thiệu Long, Thiệu Thành, nâng tổng số xã được phê duyệt quy hoạch chung đạt 21/25 xã.

Trong tháng 10 thành lập mới 04 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay lên 53 doanh nghiệp (đạt 106% KH huyện giao, 96% KH tỉnh giao). Đến nay, vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh quản lý với KH vốn được giao 246,9 tỷ đồng, ước giải ngân 18,5 tỷ đồng, đạt 17,3%; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư ước giải ngân 26,4 tỷ đồng, đạt 26%; vốn đầu tư ngân sách huyện ước thực hiện giải ngân 201,9 tỷ đồng, đạt 39%.

-Công tác thu, chi ngân sách và quản lý tài nguyên, môi trường:Thu ngân sách tháng 10 đạt 40 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng 783 tỷ đồng đạt 266% dự toán tỉnh giao, 135% dự toán huyện giao. Chi ngân sách đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và giải quyết tồn đọng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 137 giấy. Chỉ đạo các xã thực hiện mô hình cảnh quan“trồng đường hoa, bồn hoa nông thôn mới”hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

- Lĩnh vực Văn hóa thông tin, thể dục thể thao:Tập trung tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương. Phối hợp tổ chức các giải thi đấu thể thao chào mừng ngày truyền thống của Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị xã hội; tổ chức Hội thao người giáo viên Nhân dân năm 2022. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tạo lập, xử lý, ký số, gửi nhận văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Chỉ đạo xây dựng hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình Thiệu Hóa phát trên nền tảng mạng xã hội.

-Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo khai giảng Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn, tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Tổ chức tham gia Hội thao “Người giáo viên nhân dân” cấp huyện, tỉnh; hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học, THCS cấp huyện.

- Lĩnh vực y tế:Tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, tuyên truyền phòng các loại dịch bệnh phát sinh ở thời điểm giao mùa, công tác quản lý vệ sinh ATTP được đảm bảo.

- Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội:Triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Rà soát, báo cáo đề nghị Sở Lao động TB&XH tặng 03 nhà tình nghĩa và 01 sổ tiết kiệm cho đối tượng người có công thuộc diện hộ nghèo.

Công tác quốc phòng - an ninh

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Chỉ đạo cơ sở tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2022, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2023. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

- Lực lượng công an từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ trên lĩnh vực an ninh thông tin, văn hóa, tư tưởng. Trong tháng, lực lượng công an giải quyết 06 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, giảm 01 vụ so với tháng 9/2022; xử lý 45 trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

- Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân. Đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp và các vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể

-Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Kiểm tra chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức năm 2022. Tổ chức thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến về "Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi". Đẩy mạnh tuyên truyền trên địa bàn huyện.

-Công tác tổ chức,cán bộ: Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện; cho ý kiến nhân sự Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội làm vườn, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện; thống nhất chủ trương tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 2 năm 2022. Xin ý kiến thỏa thuận với Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm đối với chức vụ Chủ tịch LĐLĐ huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2017-2022; đề nghị Tỉnh ủy tiếp nhận chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã thành công chức khối Đảng. Đề nghị Tỉnh ủy cho mở lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung tại huyện. Ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023.

- Công tác kiểm tra, giám sát:tăng cường giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy theo chương trình, kế hoạch đề ra; tiến hành kiểm tra tài chính đảng tại Đảng uỷ xã Thiệu Viên, Thiệu Giang, Thiệu Phúc; công bố quyết định thi hành định kỷ luật đảng đối với đảng viên, cấp ủy viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý theo quy định. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 1275-KL/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

- Công tác dân vận:Tập trung nắm tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện. Phối hợp với các ngành và xã Thiệu Vũ kiểm tra, rà soát lại hộ đồng bào nghèo sinh sống trên sông, lập danh sách đề nghị cấp đất, hỗ trợ kinh phí làm nhà ở năm 2022. Chỉ đạo xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

-Hoạt động của HĐND - UBNDhuyện:Đôn đốc các ngành giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiến độ xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Tăng cường các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Đông; triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng; quan tâm đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:Tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; duy trì công tác tổng vệ sinh môi trường; hiện có 16/24 địa phương hoàn thành việc đặt tên đường, gắn biển số nhà; đến nay toàn huyện đã vận động Nhân dân hiến trên 20.732m2đất để mở rộng đường, nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan môi trường. Triển khai kế hoạch vận động hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo năm 2022 đến nay đã có 49 căn nhà có nhà tài trợ cam kết triển khai, hỗ trợ; kinh phí vận động được 500 triệu đồng ủng hộ.Đoànthanh niêntiếp tục vận động xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, tính đến 25/10/2022 đã lắp đặt thêm 17 điểm dụng cụ TDTT, vận động thể chất ngoài trời; trao 110 suất quà, 14 xe đạp cho các em học sinh nghèo có thành tích trong học tập.Hội cựu chiến binhra mắt Tổ Cựu chiến binh với công tác ATGT; vận động hỗ trợ hội viên gặp khó khăn về nhà ở với số tiền 10 triệu đồng.Hội Nông dântuyên truyền, vận động nông dân “Thu, gom rác thải kênh mương và ngoài đồng ruộng”.Liên đoàn lao độngtrao 2 nhà từ quỹ hỗ trợ đoàn viên và thăm hỏi ốm đau với số tiền 142 triệu đồng.Hội Liên hiệp Phụnữhuyện tổ chức Hội thi dân vũ thể thao chào mừng 92 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam; phối hợp tham mưu tổ chức đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện; tham gia các hoạt động “Ngày phụ nữ sáng tạo” toàn tỉnh giới thiệu sản phẩm sáng tạo của phụ nữ huyện và các sản phẩm ocop của huyện trong toàn tỉnh; trong tháng đã gắn được 47 biển mô hình“Nhà sạch - vườn đẹp”tại Thiệu Công, Thiệu Duy, Thị trấn Thiệu Hóa, trao 02 bê vàng cho 02 hội viên khó khăn trị giá 25 triệu đồng.

Trịnh Văn Đệ

Chánh Văn phòng Huyện ủy

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC”

Nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Với mục tiêu phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằmtuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trước những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Công an huyện, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện triển khai thực hiện Đề án sửa đổi, bổ sung một số nội dung về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo an ninh, trật tự và các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở. Sơ kết 02 năm về xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện; hướng dẫn thực hiện "Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng nông thôn mới ... Thường xuyên trao đổi thông tin với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để hình thành điểm nóng phức tạp về ANTT. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên để tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trước những âm mưu “Diễn biến hòa bình”, thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC; duy trì, củng cố các mô hình bảo vệ ANTQ hoạt động hiệu quả; hướng dẫn mỗi cơ sở xây dựng ít nhất 01 mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt làm công tác an ninh, trật tự ở cơ sở. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc tự kiểm tra theo định kỳ, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp tại cơ sở. Phối hợp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp năm 2022 và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an huyện để tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an liên quan đến an ninh, trật tự. Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”; xây dựng đời sống văn hóa, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, trợ giúp khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh. Chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên và lực lượng Công an tổ chức hiệu quả các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; “Nói dân hiểu và làm cho dân tin”… để kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tiếp thu ý kiến, kiến nghị và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng trong quần chúng Nhân dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng các cấp. Giám sát và phản biện xã hội, tập hợp ý kiến cử tri về lĩnh vực ANTT. Đổi mới, đa dạng hóa phương thức tổ chức tập hợp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố tình đoàn kết xóm làng, phố, tiểu khu, đoàn kết các tôn giáo; phát huy vai trò của các cán bộ lão thành, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; cùng các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở, đồng thời tham gia góp ý kiến để xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tham gia bình xét xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận cấp xã hiệp thương, giới thiệu, lựa chọn cá nhân tiêu biểu, người uy tín tham gia tổ tự quản về ANTT ở cơ sở. Phối hợp rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình đang hoạt động; nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo.

Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo Hội CCB xã, thị trấn tổ chức học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi, vi phạm pháp luật khác.Phối hợp thực hiện tốt các biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng vi phạm pháp luật, những người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn, người chấp hành các hình phạt không giam giữ tại địa phương. Thông báo kịp thời cho lực lượng Công an những nghi vấn hoạt động phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, những đối tượng truy nã đang lẩn trốn và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chú trọng nâng cao chất lượng “Xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa”, gắn kết nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thực hiện tốt chương trình hành động.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Công an huyện về giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2022 - 2026. Đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào phụ nữ tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốcvề phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tội phạm mua bán người.Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, các buổi truyền thông cộng đồng nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội phòng, chống tội phạm mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác cho các cán bộ, hội viên phụ nữ.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tuyên truyền trực tiếp công tác giáo dục pháp luật, phòng, chống ma túy, trật tự an toàn giao thông, bạo lực học đường tại một số điểm, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn. Tổ chức diễn đàn “Thanh niên phòng, chống ma túy, HIV/AIDS cấp huyện”; cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Tăng cương chỉ đạo xây dựng mô hình “Cổng trường tự quản về an toàn giao thông”; “Bến đò ngang an toàn”; “Thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Liên đoàn Lao động huyện phát động phong trào “Công nhân, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội.Tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp về phòng ngừa, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT; các lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn các cấp nhằm phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các nghị quyết của Công đoàn.Phối hợp với Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Giám sát, theo dõi chế độ của công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp để phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động đình công, biểu tình,…

Hội Nông dân huyệnxây dựng kế hoạch và hướng dẫn công tác tuyên truyền hằng tháng, quý, năm tới các cấp hội, với những nội dung cụ thể về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự.Tổ chức phát động các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước đến các cấp hội; phong trào nông dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; kịp thời hòa giải các vấn đề bức xúc tại cơ sở.Tham gia xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu; động viên con em nông dân trong độ tuổi, tiêu chuẩn lên đường bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Xây dựng các câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và trẻ em gái, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hội Người cao tuổi huyệntổ chức các hoạt động quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỡ tại gia đình, cộng đồng dân cư; tích cực tham gia, chủ động nhắc nhở con cháu trong gia đình không vi phạm pháp luật; phát huy uy tín của người cao tuổi trong việc tham gia các tổ giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân tại địa bàn cơ sở.Thường xuyên duy trì phong trào “Tuổi cao gương sáng”, “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” và triển khai có hiệu quả mô hình “Cho hội Người cao tuổi hạnh phúc”.Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an để thường xuyên phổ biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hành vi, vi phạm pháp luật; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, hội viên. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, trao đổi và cung cấp cho lực lượng Công an các tin có liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Phòng Văn hóa huyện và Trung tâm thông tin, thể thao và du lịch huyện phối hợp với Công an huyện, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham gia phát hiện, lên án và đấu tranh với mọi biểu hiện vi phạm pháp luật, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm thông qua mạng Internet, các trang mạng xã hội, tin nhắn... góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của Nhân dân.

Nguyễn Thị Hà

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy


BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG THEO TƯ TƯỞNGHỒ CHÍ MINH VÀ TINH THẦN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đến những bến bờ thắng lợi; đồng thời, là một danh nhân văn hóa thế giới, nên Người luôn hiểu rõ và thực hành các chuẩn mực đạo đức truyền thống dân tộc, đồng thời kế thừa những tinh hoa đạo đức của nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên về nghĩa vụ của họ trước quốc dân, đồng bào và chỉ rõ: Đảng không phải là tổ chức để làm quan, phát tài, mà là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Những yêu cầu đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong nhiều bài nói, bài viết ngay từ khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, gửi đội ngũ cán bộ, đảng viên và bộ máy chính quyền các cấp, ở các vùng, miền và thể hiện tập trung hơn cả chính là ở tác phẩmSửa đổi lối làm việc, năm 1947. Đây có thể xem như một bộ tổng tập đầu tiên về những tiêu chuẩn của người cán bộ cách mạng, người đảng viên cộng sản, về yêu cầu và chỉ dẫn đối với hoạt động của chính quyền cách mạng, là sự cảnh báo về những thói hư, tật xấu mà người cán bộ, đảng viên hay mắc phải, để từ đó đề ra biện pháp phòng, chống những thói hư, tật xấu đó. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đảng ta cầm quyền trên một nửa lãnh thổ trong điều kiện phải chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ với miền Bắc và chi viện cho phong trào cách mạng miền Nam đấu tranh giải phóng đất nước. Khi đó, những thói hư, tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên xuất hiện, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín, sự vững mạnh, hiệu quả lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhận thức rõ nguy cơ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nhiều tác phẩm về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đó là tác phẩmĐạo đức cách mạng, viết năm 1955; tác phẩmĐạo đức cách mạng, viết năm 1958, đặc biệt là tác phẩmNâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhânviết năm 1969.

Tác phẩmNâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhânđược Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu bằng việc nêu bật những thành tích của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Có được những thành tích đó là nhờ đông đảo đảng viên luôn kiên trì phấn đấu theo lý tưởng của Đảng, trở thành những người đi trước mở đường, dẫn dắt quần chúng nhân dân chinh phục những cột mốc trên con đường đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, vẫn “còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém”, họ chính là những người “mang nặngchủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết”. Vì sa vào chủ nghĩa cá nhân, nên họ “tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa… coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền”, họ cũng “mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”.

Để ngăn chặn và đẩy lùi căn bệnh cá nhân chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”. Về phía mỗi đảng viên, Người yêu cầu phải “đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyếtquét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”.

Để ngăn ngừa và đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những biện pháp căn bản.Thứ nhất, mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên trì, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phải “đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”, “phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”.Thứ hai, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên về các tiêu chí của người cộng sản; trong đó, cần chú ý “về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”.Thứ ba, thực hiện nghiêm các biện pháp xây dựng Đảng về tổ chức, như “Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng… Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”.Thứ tư, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo đó tổ chức đảng các cấp “Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên”.

Những chỉ dẫn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn luôn là kim chỉ nam cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cũng như mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức người cộng sản một cách hiệu quả.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những chỉ dẫn quan trọng của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, thời gian tới, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện có hiệu quả những nội dung Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Một là, làm tốt việc giáo dục lý tưởng cách mạng, quan điểm, đường lối của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn hệ thống chính trị và lan tỏa trong nhân dân, để quan điểm, đường lối chính trị khoa học, cách mạng trở thành dòng chủ lưu chính chi phối suy nghĩ, hành động của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt; chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng là định hướng quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị, góp phần bảo đảm kết quả thực hiện nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng đạt yêu cầu, mục đích đề ra.

Thời gian qua, bên cạnh những thành quả đã đạt được, vẫn còn tình trạng “việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời… Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành phải: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam”, “Công tác tư tưởng phải… làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội”.

Hai là, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Trong thời gian qua, việc “Kết nạp đảng viên một số nơi còn chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng… Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, việc rà soát, sàng lọc đảng viên chưa thường xuyên, thiếu cương quyết”.

Để khắc phục những hạn chế đó, đồng thời nâng cao chất lượng đảng viên, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là: “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đảng viên là công nhân, trí thức, doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp”(10). Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túcChỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019, của Ban Bí thư,“Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”;Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Cần làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú và việc rèn luyện, thử thách cán bộ, đảng viên trong thực tiễn cách mạng. Cần tuân thủ nghiêm chỉ dẫn của V.I. Lê-nin trong phát triển đảng viên là “thà ít mà tốt”. Đảng vững mạnh không phải ở số lượng đông đảo đảng viên, mà ở sức mạnh to lớn, đầy thuyết phục do những thành viên xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản thể hiện trước quần chúng nhân dân, trong thực tiễn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ba là, tổ chức đảng các cấp cần tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, như tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình,… nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Sức mạnh của Đảng nói chung, của mỗi tổ chức đảng nói riêng là ở sự đồng tâm nhất trí của tập thể cùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; cùng hy sinh, phấn đấu cho lý tưởng; cùng giúp nhau chiến thắng những kẻ thù ẩn sâu bên trong bản thân mỗi người - những suy nghĩ mang tính cá nhân ích kỷ, không vì lý tưởng, sự nghiệp chung…

Thời gian qua, “Tự phê bình và phê bình ở không ít nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao”. Để khắc phục, đẩy lùi những hạn chế, khuyết điểm nói trên của đảng viên, tổ chức đảng, thời gian tới cần “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng… Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm”.

Bốn là, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng chỉ hoàn thành được sứ mệnh của mình khi luôn hướng mọi hoạt động của mình vào phục vụ nhân dân; giữ vững sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Thời gian qua, tổ chức đảng các cấp, bên cạnh những thành tích đạt được trong việc phục vụ nhân dân, cũng như việc bảo đảm chịu sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa thường xuyên, hiệu quả thấp”. Vì thế, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần đặc biệt “Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kết hợp với phát huy vai trò giám sát của báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Thực hiện có hiệu quả việc giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt”.

Hoàng Nguyễn

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG,BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đội ngũ nhà giáo Việt Nam là lực lượng chủ yếu và trực tiếp làm nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy, rèn luyện học sinh của các nhà trường trên phạm vi cả nước. Có thể nói, đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quyết định chất lượng dạy học và đòi hỏi phải mất nhiều công phu xây dựng, bồi dưỡng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của đất nước qua các giai đoạn cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vai trò của đội ngũ nhà giáo Việt Nam. Người luôn đặc biệt chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ trí thức quan trọng này.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của giáo dục là nhằm đào tạo ra những con người có đủ đức, đủ tài góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, giáo dục còn nhằm đào tạo ra những nhân tài cho đất nước, để cho Tổ quốc ta được sánh vai cùng cường quốc năm châu. Chính vì thế, Người đã nhiều lần khẳng định, nhiệm vụ giáo dục là hết sức vẻ vang và vô cùng cao quý. Song, để thực hiện được nhiệm vụ vẻ vang và vô cùng cao quý ấy thì trước hết phải có đội ngũ các nhà giáo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, không có thầy giáo thì không có giáo dục, và không có giáo dục thì không có bất kỳ sự nghiệp cách mạng vẻ vang nào được thực hiện. Để khẳng định điều này, Người viết: "Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. ...Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa”. Người còn nhấn mạnh rằng, đối với sự nghiệp phát triển đất nước, thì bất kể thời bình hay thời chiến, lúc nào cũng cần đến giáo dục, cần đến đào tạo cán bộ và phát huy vai trò của các nhà giáo. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, thì giáo dục là khâu mở đầu. Tuy khâu mở đầu sự nghiệp "trồng người" này rất bình dị, thường nhật, nhưng nó rất cao quý và vô cùng vẻ vang. Nói chuyện với Lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I (ngày 12-6-1956), Người khẳng định: "Trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục là bước mở đầu. Tuy không có gì đột xuất, nhưng rất vẻ vang. Không có tượng đồng bia đá, không có gì là oanh liệt, nhưng làm tròn nhiệm vụ là anh hùng, anh hùng tập thể".

Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, người thầy giáo là người vẻ vang nhất trong xã hội. Bởi vì, xã hội ta, dân tộc ta rất "tôn sư trọng đạo". Bởi vì, nếu không có thầy giáo, không có giáo dục, thì không có những lớp người có đủ tài năng, trí tuệ để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Nói chuyện với cán bộ, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ngày 21-10-1964), Người nhấn mạnh: "Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang. Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được". Chính từ những lẽ đó, Người khẳng định: "Nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang; ai có ý kiến không đúng về nghề thầy giáo, thì phải sửa chữa".

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của nghề thầy giáo, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định, không phải bất cứ ai cũng làm được thầy giáo và việc đưa người vào làm nghề thầy giáo phải tuyển chọn rất chặt chẽ, cẩn thận. Nói chuyện tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập (ngày 6-5-1950), Người nhấn mạnh: "Không phải ai cũng huấn luyện được”, “lựa chọn người dạy và người đến học cho cẩn thận". Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Người nhắc nhở: "Các cơ quan cần phải rất chú ý đến việc huấn luyện cán bộ. Phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc huấn luyện đó".

Trên cơ sở nền giáo dục chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chỉ dẫn rất sâu sắc về giáo dục - đào tạo cán bộ. Theo Người, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo cán bộ có những yêu cầu đặc thù riêng đối với các nhà giáo. Một yêu cầu đặc biệt quan trọng đó là, các nhà giáo giảng dạy ở nhà trường đào tạo cán bộ ngành nào, thì phải có trình độ hiểu biết thực tiễn sâu sắc về ngành ấy. Đã nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, giáo viên giảng dạy môn chuyên ngành nào thì phải thành thạo nghề nghiệp của ngành ấy. Người còn chỉ thị cho cơ quan lãnh đạo các ngành chuyên môn phải "gom góp tài liệu", cử người tham gia giảng dạy nhất là huấn luyện thực hành, nhằm sao cho cán bộ học ngành nào "dần dần đi đến thành thạo công việc ngành ấy".

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì mỗi nhà giáo phải học vấn chuyên ngành sâu, kỹ năng sư phạm giỏi, đạo đức nhà giáo tốt. Người luôn nhắc nhở các nhà giáo, chỉ thị cho "những người đi huấn luyện" là phải mẫu mực về mọi mặt. Ngay từ đầu những năm 50 của thế kỷ trước, Người đã xác định: "Người huấn luyện của Đoàn thể phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc". Theo Người, muốn trở thành nhà giáo mẫu mực, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ "trồng người" cao quý, thì mỗi nhà giáo phải không ngừng nỗ lực học tập, phải thực hiện tốt khẩu hiệu: "Học không biết chán, dạy không biết mỏi". Người nhắc nhở đội ngũ nhà giáo, những người làm công tác huấn luyện: "Người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của mình". Đặc biệt, Người luôn quan tâm giáo dục cho đội ngũ nhà giáo phải yêu nghề, yêu trường, phải biết tự hào về nghề nhà giáo cao quý: "Thầy cũng như trò, cán bộ cũng như nhân viên, phải thật thà yêu nghề mình. Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản?". Người còn nhắc nhở đội ngũ nhà giáo phải mô phạm, phải gương mẫu về đạo đức, lối sống: "Cô giáo, thầy giáo trong chế độ ta... phải có chí khí cao thượng, phải "tiên ưu hậu lạc'' nghĩa là khó khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Đây là đạo đức cách mạng".

Người chẳng những quan tâm giáo dục, động viên, mà còn cùng với Đảng, Nhà nước ta đề ra và tổ chức thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đối với đội ngũ nhà giáo. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, khi thực hiện chế độ giáo dục mới, Người đã chỉ thị: "Cần phải ưu đãi các giáo viên và khen thưởng những lớp tổ chức tốt". Lời dạy này của Người là định hướng tư tưởng quan trọng cho Ngành Giáo dục, đã được Đảng và Nhà nước ta vận dụng, thực hiện ngày càng tốt hơn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò và xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo Việt Nam bao gồm nhiều nội dung sâu sắc, có giá trị bền vững, có ý nghĩa thực tiễn cấp thiết hiện nay. Để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà trong những năm tới, đội ngũ nhà giáo cần phải quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng quan trọng này của Người. Trên cơ sở đó, mỗi nhà giáo không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng toàn diện cả phẩm chất và năng lực, thật sự xứng đáng là "Thầy giáo tốt", Thầy giáo đúng nghĩa theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn:PGS-TS Hà Huy Thông

CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN HẾT LÒNG VỚI CÔNG TÁC HỘI

Hơn 5 năm đảm nhiệm cương vị là Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Vận, chị Thiều Thị Sáng đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình phát triển hội, góp phần thay đổi cách làm trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên; đặc biệt, trong thời gian qua, chị Sáng có nhiều việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Thiều Thị Sáng, Chủ tịch HND xã Thiệu Vận, cho biết: “Xác định học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bằng hành động và việc làm cụ thể. Những năm qua, HND xã Thiệu Vận đã chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các chi hội và hội viên. Trong quá trình công tác, chị phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trong mỗi việc nhỏ đều nghĩ đến hội viên, đến lợi ích của tập thể. Từ nghiên cứu tiềm năng, thế mạnh trong phát triển nông nghiệp của địa phương, chị luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để vận động hội viên trên địa bàn xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp sạch, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Từ đó, chị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có tiềm năng năng suất, chất lượng, hiệu quả vào sản xuất tạo ra sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Chị đã triển khai, tổ chức thực hiện mô hình thu gom, xử lý vỏ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo môi trường đồng ruộng và cải tạo vườn tạp; xây dựng và quản lý thùng thu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng tới các hội viên. Đồng thời, chị cùng các hội viên đã triển khai, nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn; phối hợp với UBND xã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà thịt thương phẩm trên nền đệm lót sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị và tổ hợp tác rau củ quả an toàn. Để nâng cao kỹ thuật canh tác cũng như kinh nghiệm sản xuất, chị thường xuyên tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập các mô hình kinh tế để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp mở 5 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi, tập trung vào các khâu kỹ thuật chọn giống, canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản; lấy thực hành làm chính và chuyển giao bằng mô hình thực tế trên ruộng đồng, chuồng trại, cơ sở sản xuất. Phối hợp với Công ty Phân bón Thần Nông cung cấp dịch vụ phân bón chậm trả cho người dân. Để hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế, chị Sáng luôn chú trọng rà soát, đánh giá hiệu quả về sử dụng vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân, từ đó, đã có 10 hộ gia đình được vay vốn để phát triển mô hình trồng rau an toàn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội, chị đã phối hợp với UBND xã chỉ đạo, xây dựng phong trào thi đua, nhằm giúp các hội viên, người dân thi đua thực hiện, tiêu biểu như: Hộ Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo nhanh, bền vững; phong trào nông dân tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh... Trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, chị đã vận động hội viên, người dân tham gia cải tạo, chỉnh trang, xây mới nhà ở dân cư đạt chuẩn; đóng góp xây dựng đường giao thông, thủy lợi; xây dựng nhà văn hóa thôn; mua bảo hiểm y tế tự nguyện... Kết quả, đã sửa chữa và làm mới được 96 nhà ở dân cư; tham gia 850 ngày công lao động và đóng góp làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; hiến 500m2đất làm đường giao thông nông thôn; vận động hội viên đầu tư công trình nước sạch...

Không chỉ là một Chủ tịch Hội Nông dân năng động, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác hội, chị Sáng còn là một cán bộ gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời luôn quan tâm nắm bắt cuộc sống của các gia đình hội viên nông dân, thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ hội viên lúc khó khăn và tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế gia đình. Từ những đóng góp của bản thân,chị Thiều Thị Sáng đã được các cấp, các ngành trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, năm 2021, chị vinh dự được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.

Đỗ Thị Lan

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

8 BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐCVỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Năm 2022, đánh dấu mốc Trung Quốc kỷ niệm 101 năm ngày thành lập Đảng (1/7/1921-1/7/2022). Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đã giành được nhiều thành tựu to lớn, hoàn thành mục tiêu “100 năm thứ nhất” - xây dựng toàn diện xã hội khá giả, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu “100 năm thứ hai” - xây dựng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Trung Quốc hết sức coi trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ sau Đại hội XIX đến nay, năng lực lãnh đạo chính trị, định hướng tư tưởng, tổ chức quần chúng và hiệu triệu xã hội ở Trung Quốc được tăng cường rõ rệt; nền tảng cầm quyền và nền tảng quần chúng của Đảng được củng cố vững chắc hơn, đã giành được sự ủng hộ của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trên toàn quốc. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là “hạt nhân” đã đề ra các yêu cầu mới về công tác xây dựng Đảng và đường lối tổ chức của Đảng trong thời đại mới, được khái quát qua8bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, coi đây là nguyên tắc căn bản, đặc trưng và ưu thế lớn nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, con đường tất yếu để kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Trung Quốc tập trung hoàn thiện thể chế lãnh đạo của Trung ương Đảng đối với các công tác quan trọng, nhất là đối với công tác tổ chức; đẩy mạnh cải cách bộ máy các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và sắp xếp một cách có hệ thống đối với tổ chức và thể chế quản lý của Đảng và Nhà nước; quyết liệt thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo trong Đảng.

Thứ hai, quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị. Xây dựng chính trị trong Đảng là xây dựng mang tính căn bản của Đảng, quyết định phương hướng và hiệu quả của công tác xây dựng đảng. Trung Quốc xác định xây dựng chính trị trong Đảng là xây dựng mang tính căn bản và được đặt lên hàng đầu, thống lĩnh các mặt của xây dựng Đảng. Bảo đảm toàn Đảng phục tùng Trung ương Đảng, kiên trì quyền uy và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng chính trị của Đảng. Triển khai thị sát chính trị và giám sát chính trị, không ngừng nâng cao tính chính trị, tính nguyên tắc và tính chiến đấu của sinh hoạt chính trị trong đảng; củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Thứ ba, tiếp tục trang bị lý luận cho Đảng trong thời đại mới. Xây dựng tư tưởng là xây dựng mang tính cơ bản của Đảng. Tăng cường trang bị lý luận cần kiên trì không thay đổi vai trò chỉ đạo của Chủ nghĩa Mác, thúc đẩy Trung Quốc hóa, thời đại hóa Chủ nghĩa Mác. Khẳng định Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới là Chủ nghĩa Mác đương đại Trung Quốc, là Chủ nghĩa Mác trong thế kỷ XXI.

Thứ tư, hoàn thiện hệ thống tổ chức thông suốt, thực hiện hiệu quả. Trung Quốc cho rằng lực lượng của Đảng đến từ tổ chức, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và toàn bộ công tác của Đảng phải dựa vào hệ thống tổ chức kiên cường để triển khai. Kiên trì thúc đẩy xây dựng tổ chức Trung ương, tổ chức địa phương và tổ chức cơ sở từ chiều dọc và kiên trì làm tốt xây dựng Đảng trong các lĩnh vực truyền thống như vùng nông thôn, thành thị, trong doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước cũng như công tác xây dựng Đảng trong các lĩnh vực mới nổi. Giáo dục đảng viên và quản lý đảng viên nghiêm minh và thiết thực, động viên tổ chức đảng và đông đảo đảng viên, cán bộ dấn thân vào các nhiệm vụ quan trọng như ưu tiên thoát nghèo, chấn hưng vùng nông thôn, phòng chống dịch bệnh…

Thứ năm, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Trung Quốc xác định việc tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ là vấn đề then chốt, căn bản; đẩy mạnh thực hiện toàn diện tiêu chuẩn cán bộ tốt trong thời đại mới, nhất là yêu cầu về sự trung thành, trong sạch, có đạo đức và tài năng xứng đáng; tiến hành rà soát kỹ lưỡng tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất, năng lực và làm tốt công tác bầu chọn ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới ở địa phương; chú trọng bồi dưỡng, đề bạt cán bộ trẻ; hoàn thiện hệ thống chế độ quản lý, giám sát cán bộ nghiêm minh; tăng cường công tác sàng lọc trong đề bạt cán bộ; khuyến khích cán bộ đảm nhiệm trọng trách và đạt thành tích, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh và khả năng lãnh đạo công cuộc xây dựng hiện đại hóa.

Thứ sáu, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng tốt nhân tài. Trung Quốc chủ trương nhân tài là nguồn lực số một của sự phát triển, là yếu tố cốt lõi của sự sáng tạo đổi mới; đi sâu thúc đẩy cải cách về thể chế, cơ chế phát triển nhân tài, theo đó triển khai quyết liệt các chương trình nhân tài quan trọng và mở rộng cánh cửa đối ngoại trong lĩnh vực nhân tài; chú trọng giao lưu hợp tác quốc tế, nỗ lực thu hút, quy tụ nhân tài các loại cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Thứ bảy, kiên trì chỉnh đốn tác phong, thực hiện nghiêm kỷ luật và tăng cường phòng chống tham nhũng. Trung Quốc xác định phòng, chống tham nhũng là cuộc cách mạng triệt để nhất, là một cuộc chiến rất quan trọng, không được phép thua và không thể thua; kiên trì phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm và không khoan nhượng. Quán triệt 8 điềuquy định của Trung ương và các văn bản hướng dẫn thực hiện việc chấn chỉnh chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng thụ và tác phong xa xỉ; kiên quyết, kiên trì “đả hổ, diệt ruồi, săn cáo”; thúc đẩy xây dựng đồng bộ các cơ chế không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng.

Thứ tám, đi sâu quản lý đảng bằng chế độ, nguyên tắc, quy tắc, coi đây là phương thức quản lý đảng hiệu quả nhất và lâu bền nhất; coi trọng việc kiểm soát quyền lực và quản lý cán bộ bằng thể chế, cơ chế. Kiên trì tăng cường xây dựng chế độ luật lệ trong Đảng dựa trên Điều lệ Đảng; tăng cường khâu tổ chức thực hiện, không ngừng nâng cao tính khoa học, tính bài bản và thể chế hóa công tác xây dựng Đảng.

Nguồn:Lê Thị Mỹ Duyên

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

DI TÍCH KIẾN TRÚC - NGHỆ THUẬT ĐÌNH ĐỒNG BÀO (MINH TÂM)

Đình Đồng Bào gọi theo địa danh làng Đồng Bào, xã Thiệu Minh, nay thuộc xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng truyền lại, đình Đồng Bào chỉ đảm nhiệm chức năng hành chính, nơi hội họp của làng; còn việc thờ cúng thường nhật các vị thần trong làng là ở nghè. Hàng năm cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch dân làng rước thánh vị của vị thần Nguyễn Quốc Oai - thành hoàng làng, về đinh tế lễ. Sau buổi lễ làng song lại rước thánh vị về nơi cũ. Năm 1936 nghè bị phá, tục thờ tế lễ dần không được tổ chức thường xuyên, gần đây mới được phục lại và thành hoàng làng được rước về thờ tại đình, là một vị tướng có công dẹp giặc giữ nước, khai canh lập ấp, được nhân dân tôn thờ làm thành hoàng làng. Cho đến nay nhân vật nói trên chỉ nghe dân gian truyền tụng, chưa có nguồn sử liệu cụ thể nào còn lưu giữ về công trạng của thần.

Ngoài ra, đình Đồng Bào là nơi hội họp của các hội giúp đỡ kháng chiến chống thực dân pháp như: Hội hiếu hỉ, Hội đọc sách, Hội truyền bá chữ quốc ngữ, Hội tương tế ái hữu để góp tiền, thóc gạo tạo nguồn quỹ của Hội giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế như: mua bò giống, lợn giống hoặc những gia đình có việc lớn như làm nhà, cưới vợ cho con, đồng thời là nơi luyện tập, cất dấu vũ khí thô sơ được giữ bí mật chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa đội tự vệ cứu quốc Ngô Xá Hạ. Đình cũng đã chứng kiến nhiều đợt huy động, tiễn đưa các tầng lớp con, em thanh niên trong làng chi viện cho chiến trường đánh Mỹ cứu nước, chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nhiều năm làm kho chứa thóc.

Đình Đông Bào là nơi giáo dục cho các thế hệ con cháu kế tục sự nghiệp truyền thống của quê hương, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần quyết tâm bảo vệ đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng mà Đảng đã đem lại, thực hiện hiệu quả công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay mà Nghị quyết Trung ương Đảng đề ra. Đình còn là nơi để bảo lưu các giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, mỹ thuật của ông cha ta để lại cụ thể như:

- Về lịch sử văn hóa: Đình làng Đồng Bào là ngôi nhà chung thờ Thành hoàn làng, nơi hội họp và sinh hoạt văn hóa cộng đồng làng xã, nơi gìn giữ truyền thống tốt đẹp của nhân dân địa phương. Mỗi dịp tết đến xuân về hội làng là dịp con cháu trong làng đang công tác ở mọi miên đất nước về quê hương gặp mặt ôn lại những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, truyền thống tốt đẹp của ông cha tưởng nhớ đến người có công lao trong việc lập làng, lập ấp.

-Về kiến trúc - nghệ thuật: Đình Đồng Bào là một ngôi đình có kiến trúc tiêu biểu, có kiến trúc thuần Việt về kỹ thuật kết cấu gỗ: Đề tài trang trí các hình con vật rồng, lân, chữ thọ, lá cúc cách điệu, xà lòng, xà hạ, đục lá chạm khắc... thể hiện phong cách kiến trúc dân gian truyền thống.

Những mảng chạm khắc gỗ ở đình Đồng Bào mà các nghệ nhân thể hiện vừa giàu hình ảnh biểu đạt trực quan trong không gian truyền thống thờ Thành hoàng làng, vừa giàu tính tưởng tượng, mang nhiều giá trị nghệ thuật. Đình Đồng Bào là một công trình thể hiện được kết cấu kiến trúc và các chạm khắc thế hiện tâm tư, nguyện vọng của quần chúng lao động thông qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân gắn với đời sống tinh thần gần gũi thiên nhiên, lịch sử và con người.

Căn cứ vào kết quả khảo sát, nghiên cứu các giá trị khoa học, nguồn tư liệu điền dã hiện có, đình Đồng Bào đã được Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng di tích tại Quyết định số 4794/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 góp phần bảo vệ và sử dụng có hiệu quả di sản văn hóa dân tộc.

(Trích yếu: Lý lịch di tích Kiến trúc - Nghệ thuật Đình Đồng Bào,xã Thiệu Minh - năm 2013)

ĐẤT NƯỚC MÌNH

Đất nước mình đẹp lắm phải không anh
Hoa đua nở ngát xanh màu hy vọng
Biển chiều tím xô bờ muôn con sóng
Cuối chân trời nắng chín mọng vàng mơ

Đất nước mình như một khúc tình thơ
Sông uốn lượn ôm bờ yêu say đắm
Bức tranh nhỏ ai vẽ màu đẹp lắm
Cánh đồng vàng lúa ngậm sữa thơm hương

Đất nước mình nối dài những con đường
Nam tới Bắc yêu thương liền một dải
Câu hát ví hội xuân này trở lại
Mình trao duyên thắm mãi mối tơ hồng

Đất nước mình rừng trải rộng mênh mông
Tre xanh thẳm gậy tầm vông giữ nước
Bao trang sử Cha Ông ta có được
Để ngày nay con cháu bước
yên bình...

Bằng Lăng Tím
BÌA 2.jpg

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 10

Đăng lúc: 10/11/2022 (GMT+7)
100%

bia 1.jpg
HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

TRÍCH. KẾT LUẬN SỐ 586-KL/HU NGÀY 14/9/2022 CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ “KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG SÂN CHƠI THIẾU NHI, LẮP ĐẶT CÁC DỤNG CỤ THỂ THAO, VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT NGOÀI TRỜI TẠI CÁC THÔN, TIỂU KHU TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN HUYỆN ĐẾN NĂM 2025

Ngày 14/9/2022, tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện đoàn tại Tờ trình số 18-TTr/HĐTN ngày 30/8/2022 về Kế hoạch xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn trên địa bàn toàn huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận như sau:

1.Việc xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn toàn huyện là một việc làm rất thiết thực, vừa nâng cao sức khỏe và thể chất và tinh thần trong cộng đồng dân cư, vừa góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa của xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá cao sự tích cực, chủ động, khẩn trương tìm hiểu, tham khảo học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình tại các đơn vị, địa phương trong vào ngoài huyện của Ban Thường vụ Huyện đoàn để hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Huyện ủy dự thảo Kế hoạch theo yêu cầu đề ra.

2.Giao Ban Thường vụ Huyện đoàn hoàn chỉnh, ban hành và triển khai Kế hoạch, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Làm tốt công tác quán triệt, triển khai về nội dung của Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân trong toàn huyện; tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, tác dụng của phong trào đối với đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và xây dựng nông thôn mới của các địa phương; có cách làm sáng tạo để kêu gọi Đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp xây dựng mô hình điểm, từ đó tạo sự lan tỏa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch.

- Rà soát, thống kê, đánh giá lại hiện trạng các nhà văn hóa, điểm vui chơi, không gian công cộng để đảm bảo phù hợp, thuận tiện và an toàn cho việc xây dựng mô hình. Các sân chơi sau khi được xây dựng, lắp đặt phải có nhiều cây xanh bóng mát, tường rào thấp, mở nhiều lối đi để người dân dễ tiếp cận; đồng thời bổ sung các công năng khác như: bãi đỗ xe, công viên, sinh hoạt cộng đồng…

- Thời gian hoàn thành kế hoạch là năm 2025; trong năm 2022, tập trung hoàn thành ở tất cả các tiểu khu trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa và các thôn của xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; hàng năm, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện ở các thôn còn lại.

- Tại các xã, thị trấn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện đoàn và Đảng ủy xã, thị trấn triển khai kế hoạch tại địa phương. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban; đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên làm Phó Trưởng Ban Thường trực; thành viên là lãnh đạo UBND, MTTQ, các hội, đoàn thể cấp xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ các điều kiện để Đoàn Thanh niên hoàn thành nhiệm vụ.

3. UBND huyện:

- Hướng dẫn triển khai các mô hình đáp ứng được các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Rà soát, sắp xếp, sử dụng các nhà văn hóa dôi dư trên địa bàn toàn huyện cho công năng thể dục thể thao, công viên khuôn viên cây xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng cho cụm dân cư.

- Nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ Ban Thường vụ Huyện đoàn kinh phí công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thi đua, khen thưởng.

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách cơ sở vòng 2 thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị phụ trách, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng khi chỉ đạo tại cơ sở.

5. Ban Thường vụ Huyện ủy giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu đôn đốc, theo dõi việc triển khai Kế hoạch này; thường xuyên giao ban, đánh giá tiến độ kết quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn để Ban Thường vụ Huyện đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Yêu cầu UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện đoàn, các xã thị trấn và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THÁNG 10 NĂM 2022

Tình hình kinh tế - xã hội

- Sản xuất nông nghiệp:Vận động nhân dân tích cực sản xuất,chăm sóc cây vụ đông,đến ngày 21/10/2022, toàn huyện đã gieo trồng được1.307,2 ha (đạt 62% KH). Phê duyệt Dự án đầu tư phát triển sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh với tổng diện tích 06 ha. Chỉ đạo các xã, thị trấn phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thủy lợi mùa khô năm 2022.

- Công tác xây dựng nông thôn mới và sản phẩm OCOP:Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo các xã trong kế hoạch tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay, đã tổ chức thẩm tra 3 xã NTM nâng cao, thẩm định cho 15 thôn NTM kiểu mẫu, còn lại 06 thôn dự kiến trong cuối tháng 10 sẽ hoàn thành thẩm định theo kế hoạch. Hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị sản phẩm trình Hội đồng OCOP tỉnh chấm xếp hạng.

- Sản xuất công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại:Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 288,84 tỷ đồng, tăng 15,9% CK. Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, khởi công mới các dự án theo KH đầu tư công năm 2022. Hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng Đô thị Giang Quang; quy hoạch chi tiết xây dựng Đô thị Phú Hưng, Đông Đô; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thiệu Hóa và thẩm định Quy hoạch chung xây dựng các xã; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các Khu dân cư, Khu đô thị mới. Báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương về Phương án di dời trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ các đoàn thể cấp huyện; Phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư và di dời theo qui hoạch trên địa bàn huyện và đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Bắc sông Chu, đoạn từ nút giao với Quốc lộ 45 cải dịch đến đê sông Mã, xã Thiệu Thịnh. Chỉ đạo phê duyệt quy hoạch xây dựng chung 03 xã Thiệu Nguyên, Thiệu Long, Thiệu Thành, nâng tổng số xã được phê duyệt quy hoạch chung đạt 21/25 xã.

Trong tháng 10 thành lập mới 04 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay lên 53 doanh nghiệp (đạt 106% KH huyện giao, 96% KH tỉnh giao). Đến nay, vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh quản lý với KH vốn được giao 246,9 tỷ đồng, ước giải ngân 18,5 tỷ đồng, đạt 17,3%; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư ước giải ngân 26,4 tỷ đồng, đạt 26%; vốn đầu tư ngân sách huyện ước thực hiện giải ngân 201,9 tỷ đồng, đạt 39%.

-Công tác thu, chi ngân sách và quản lý tài nguyên, môi trường:Thu ngân sách tháng 10 đạt 40 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng 783 tỷ đồng đạt 266% dự toán tỉnh giao, 135% dự toán huyện giao. Chi ngân sách đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và giải quyết tồn đọng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 137 giấy. Chỉ đạo các xã thực hiện mô hình cảnh quan“trồng đường hoa, bồn hoa nông thôn mới”hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

- Lĩnh vực Văn hóa thông tin, thể dục thể thao:Tập trung tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương. Phối hợp tổ chức các giải thi đấu thể thao chào mừng ngày truyền thống của Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị xã hội; tổ chức Hội thao người giáo viên Nhân dân năm 2022. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tạo lập, xử lý, ký số, gửi nhận văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Chỉ đạo xây dựng hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình Thiệu Hóa phát trên nền tảng mạng xã hội.

-Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo khai giảng Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn, tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Tổ chức tham gia Hội thao “Người giáo viên nhân dân” cấp huyện, tỉnh; hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học, THCS cấp huyện.

- Lĩnh vực y tế:Tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, tuyên truyền phòng các loại dịch bệnh phát sinh ở thời điểm giao mùa, công tác quản lý vệ sinh ATTP được đảm bảo.

- Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội:Triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Rà soát, báo cáo đề nghị Sở Lao động TB&XH tặng 03 nhà tình nghĩa và 01 sổ tiết kiệm cho đối tượng người có công thuộc diện hộ nghèo.

Công tác quốc phòng - an ninh

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Chỉ đạo cơ sở tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2022, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2023. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

- Lực lượng công an từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ trên lĩnh vực an ninh thông tin, văn hóa, tư tưởng. Trong tháng, lực lượng công an giải quyết 06 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, giảm 01 vụ so với tháng 9/2022; xử lý 45 trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

- Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân. Đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp và các vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể

-Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Kiểm tra chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức năm 2022. Tổ chức thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến về "Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi". Đẩy mạnh tuyên truyền trên địa bàn huyện.

-Công tác tổ chức,cán bộ: Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện; cho ý kiến nhân sự Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội làm vườn, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện; thống nhất chủ trương tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 2 năm 2022. Xin ý kiến thỏa thuận với Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm đối với chức vụ Chủ tịch LĐLĐ huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2017-2022; đề nghị Tỉnh ủy tiếp nhận chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã thành công chức khối Đảng. Đề nghị Tỉnh ủy cho mở lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung tại huyện. Ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023.

- Công tác kiểm tra, giám sát:tăng cường giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy theo chương trình, kế hoạch đề ra; tiến hành kiểm tra tài chính đảng tại Đảng uỷ xã Thiệu Viên, Thiệu Giang, Thiệu Phúc; công bố quyết định thi hành định kỷ luật đảng đối với đảng viên, cấp ủy viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý theo quy định. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 1275-KL/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

- Công tác dân vận:Tập trung nắm tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện. Phối hợp với các ngành và xã Thiệu Vũ kiểm tra, rà soát lại hộ đồng bào nghèo sinh sống trên sông, lập danh sách đề nghị cấp đất, hỗ trợ kinh phí làm nhà ở năm 2022. Chỉ đạo xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

-Hoạt động của HĐND - UBNDhuyện:Đôn đốc các ngành giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiến độ xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Tăng cường các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Đông; triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng; quan tâm đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:Tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; duy trì công tác tổng vệ sinh môi trường; hiện có 16/24 địa phương hoàn thành việc đặt tên đường, gắn biển số nhà; đến nay toàn huyện đã vận động Nhân dân hiến trên 20.732m2đất để mở rộng đường, nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan môi trường. Triển khai kế hoạch vận động hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo năm 2022 đến nay đã có 49 căn nhà có nhà tài trợ cam kết triển khai, hỗ trợ; kinh phí vận động được 500 triệu đồng ủng hộ.Đoànthanh niêntiếp tục vận động xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, tính đến 25/10/2022 đã lắp đặt thêm 17 điểm dụng cụ TDTT, vận động thể chất ngoài trời; trao 110 suất quà, 14 xe đạp cho các em học sinh nghèo có thành tích trong học tập.Hội cựu chiến binhra mắt Tổ Cựu chiến binh với công tác ATGT; vận động hỗ trợ hội viên gặp khó khăn về nhà ở với số tiền 10 triệu đồng.Hội Nông dântuyên truyền, vận động nông dân “Thu, gom rác thải kênh mương và ngoài đồng ruộng”.Liên đoàn lao độngtrao 2 nhà từ quỹ hỗ trợ đoàn viên và thăm hỏi ốm đau với số tiền 142 triệu đồng.Hội Liên hiệp Phụnữhuyện tổ chức Hội thi dân vũ thể thao chào mừng 92 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam; phối hợp tham mưu tổ chức đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện; tham gia các hoạt động “Ngày phụ nữ sáng tạo” toàn tỉnh giới thiệu sản phẩm sáng tạo của phụ nữ huyện và các sản phẩm ocop của huyện trong toàn tỉnh; trong tháng đã gắn được 47 biển mô hình“Nhà sạch - vườn đẹp”tại Thiệu Công, Thiệu Duy, Thị trấn Thiệu Hóa, trao 02 bê vàng cho 02 hội viên khó khăn trị giá 25 triệu đồng.

Trịnh Văn Đệ

Chánh Văn phòng Huyện ủy

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC”

Nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Với mục tiêu phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằmtuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trước những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Công an huyện, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện triển khai thực hiện Đề án sửa đổi, bổ sung một số nội dung về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo an ninh, trật tự và các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở. Sơ kết 02 năm về xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện; hướng dẫn thực hiện "Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng nông thôn mới ... Thường xuyên trao đổi thông tin với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để hình thành điểm nóng phức tạp về ANTT. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên để tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trước những âm mưu “Diễn biến hòa bình”, thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC; duy trì, củng cố các mô hình bảo vệ ANTQ hoạt động hiệu quả; hướng dẫn mỗi cơ sở xây dựng ít nhất 01 mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt làm công tác an ninh, trật tự ở cơ sở. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc tự kiểm tra theo định kỳ, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp tại cơ sở. Phối hợp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp năm 2022 và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an huyện để tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an liên quan đến an ninh, trật tự. Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”; xây dựng đời sống văn hóa, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, trợ giúp khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh. Chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên và lực lượng Công an tổ chức hiệu quả các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; “Nói dân hiểu và làm cho dân tin”… để kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tiếp thu ý kiến, kiến nghị và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng trong quần chúng Nhân dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng các cấp. Giám sát và phản biện xã hội, tập hợp ý kiến cử tri về lĩnh vực ANTT. Đổi mới, đa dạng hóa phương thức tổ chức tập hợp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố tình đoàn kết xóm làng, phố, tiểu khu, đoàn kết các tôn giáo; phát huy vai trò của các cán bộ lão thành, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; cùng các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở, đồng thời tham gia góp ý kiến để xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tham gia bình xét xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận cấp xã hiệp thương, giới thiệu, lựa chọn cá nhân tiêu biểu, người uy tín tham gia tổ tự quản về ANTT ở cơ sở. Phối hợp rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình đang hoạt động; nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo.

Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo Hội CCB xã, thị trấn tổ chức học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi, vi phạm pháp luật khác.Phối hợp thực hiện tốt các biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng vi phạm pháp luật, những người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn, người chấp hành các hình phạt không giam giữ tại địa phương. Thông báo kịp thời cho lực lượng Công an những nghi vấn hoạt động phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, những đối tượng truy nã đang lẩn trốn và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chú trọng nâng cao chất lượng “Xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa”, gắn kết nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thực hiện tốt chương trình hành động.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Công an huyện về giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2022 - 2026. Đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào phụ nữ tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốcvề phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tội phạm mua bán người.Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, các buổi truyền thông cộng đồng nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội phòng, chống tội phạm mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác cho các cán bộ, hội viên phụ nữ.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tuyên truyền trực tiếp công tác giáo dục pháp luật, phòng, chống ma túy, trật tự an toàn giao thông, bạo lực học đường tại một số điểm, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn. Tổ chức diễn đàn “Thanh niên phòng, chống ma túy, HIV/AIDS cấp huyện”; cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Tăng cương chỉ đạo xây dựng mô hình “Cổng trường tự quản về an toàn giao thông”; “Bến đò ngang an toàn”; “Thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Liên đoàn Lao động huyện phát động phong trào “Công nhân, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội.Tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp về phòng ngừa, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT; các lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn các cấp nhằm phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các nghị quyết của Công đoàn.Phối hợp với Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Giám sát, theo dõi chế độ của công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp để phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động đình công, biểu tình,…

Hội Nông dân huyệnxây dựng kế hoạch và hướng dẫn công tác tuyên truyền hằng tháng, quý, năm tới các cấp hội, với những nội dung cụ thể về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự.Tổ chức phát động các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước đến các cấp hội; phong trào nông dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; kịp thời hòa giải các vấn đề bức xúc tại cơ sở.Tham gia xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu; động viên con em nông dân trong độ tuổi, tiêu chuẩn lên đường bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Xây dựng các câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và trẻ em gái, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hội Người cao tuổi huyệntổ chức các hoạt động quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỡ tại gia đình, cộng đồng dân cư; tích cực tham gia, chủ động nhắc nhở con cháu trong gia đình không vi phạm pháp luật; phát huy uy tín của người cao tuổi trong việc tham gia các tổ giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân tại địa bàn cơ sở.Thường xuyên duy trì phong trào “Tuổi cao gương sáng”, “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” và triển khai có hiệu quả mô hình “Cho hội Người cao tuổi hạnh phúc”.Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an để thường xuyên phổ biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hành vi, vi phạm pháp luật; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, hội viên. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, trao đổi và cung cấp cho lực lượng Công an các tin có liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Phòng Văn hóa huyện và Trung tâm thông tin, thể thao và du lịch huyện phối hợp với Công an huyện, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham gia phát hiện, lên án và đấu tranh với mọi biểu hiện vi phạm pháp luật, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm thông qua mạng Internet, các trang mạng xã hội, tin nhắn... góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của Nhân dân.

Nguyễn Thị Hà

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy


BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG THEO TƯ TƯỞNGHỒ CHÍ MINH VÀ TINH THẦN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đến những bến bờ thắng lợi; đồng thời, là một danh nhân văn hóa thế giới, nên Người luôn hiểu rõ và thực hành các chuẩn mực đạo đức truyền thống dân tộc, đồng thời kế thừa những tinh hoa đạo đức của nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên về nghĩa vụ của họ trước quốc dân, đồng bào và chỉ rõ: Đảng không phải là tổ chức để làm quan, phát tài, mà là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Những yêu cầu đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong nhiều bài nói, bài viết ngay từ khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, gửi đội ngũ cán bộ, đảng viên và bộ máy chính quyền các cấp, ở các vùng, miền và thể hiện tập trung hơn cả chính là ở tác phẩmSửa đổi lối làm việc, năm 1947. Đây có thể xem như một bộ tổng tập đầu tiên về những tiêu chuẩn của người cán bộ cách mạng, người đảng viên cộng sản, về yêu cầu và chỉ dẫn đối với hoạt động của chính quyền cách mạng, là sự cảnh báo về những thói hư, tật xấu mà người cán bộ, đảng viên hay mắc phải, để từ đó đề ra biện pháp phòng, chống những thói hư, tật xấu đó. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đảng ta cầm quyền trên một nửa lãnh thổ trong điều kiện phải chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ với miền Bắc và chi viện cho phong trào cách mạng miền Nam đấu tranh giải phóng đất nước. Khi đó, những thói hư, tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên xuất hiện, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín, sự vững mạnh, hiệu quả lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhận thức rõ nguy cơ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nhiều tác phẩm về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đó là tác phẩmĐạo đức cách mạng, viết năm 1955; tác phẩmĐạo đức cách mạng, viết năm 1958, đặc biệt là tác phẩmNâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhânviết năm 1969.

Tác phẩmNâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhânđược Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu bằng việc nêu bật những thành tích của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Có được những thành tích đó là nhờ đông đảo đảng viên luôn kiên trì phấn đấu theo lý tưởng của Đảng, trở thành những người đi trước mở đường, dẫn dắt quần chúng nhân dân chinh phục những cột mốc trên con đường đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, vẫn “còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém”, họ chính là những người “mang nặngchủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết”. Vì sa vào chủ nghĩa cá nhân, nên họ “tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa… coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền”, họ cũng “mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”.

Để ngăn chặn và đẩy lùi căn bệnh cá nhân chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”. Về phía mỗi đảng viên, Người yêu cầu phải “đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyếtquét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”.

Để ngăn ngừa và đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những biện pháp căn bản.Thứ nhất, mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên trì, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phải “đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”, “phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”.Thứ hai, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên về các tiêu chí của người cộng sản; trong đó, cần chú ý “về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”.Thứ ba, thực hiện nghiêm các biện pháp xây dựng Đảng về tổ chức, như “Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng… Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”.Thứ tư, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo đó tổ chức đảng các cấp “Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên”.

Những chỉ dẫn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn luôn là kim chỉ nam cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cũng như mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức người cộng sản một cách hiệu quả.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những chỉ dẫn quan trọng của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, thời gian tới, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện có hiệu quả những nội dung Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Một là, làm tốt việc giáo dục lý tưởng cách mạng, quan điểm, đường lối của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn hệ thống chính trị và lan tỏa trong nhân dân, để quan điểm, đường lối chính trị khoa học, cách mạng trở thành dòng chủ lưu chính chi phối suy nghĩ, hành động của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt; chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng là định hướng quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị, góp phần bảo đảm kết quả thực hiện nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng đạt yêu cầu, mục đích đề ra.

Thời gian qua, bên cạnh những thành quả đã đạt được, vẫn còn tình trạng “việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời… Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành phải: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam”, “Công tác tư tưởng phải… làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội”.

Hai là, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Trong thời gian qua, việc “Kết nạp đảng viên một số nơi còn chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng… Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, việc rà soát, sàng lọc đảng viên chưa thường xuyên, thiếu cương quyết”.

Để khắc phục những hạn chế đó, đồng thời nâng cao chất lượng đảng viên, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là: “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đảng viên là công nhân, trí thức, doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp”(10). Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túcChỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019, của Ban Bí thư,“Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”;Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Cần làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú và việc rèn luyện, thử thách cán bộ, đảng viên trong thực tiễn cách mạng. Cần tuân thủ nghiêm chỉ dẫn của V.I. Lê-nin trong phát triển đảng viên là “thà ít mà tốt”. Đảng vững mạnh không phải ở số lượng đông đảo đảng viên, mà ở sức mạnh to lớn, đầy thuyết phục do những thành viên xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản thể hiện trước quần chúng nhân dân, trong thực tiễn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ba là, tổ chức đảng các cấp cần tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, như tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình,… nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Sức mạnh của Đảng nói chung, của mỗi tổ chức đảng nói riêng là ở sự đồng tâm nhất trí của tập thể cùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; cùng hy sinh, phấn đấu cho lý tưởng; cùng giúp nhau chiến thắng những kẻ thù ẩn sâu bên trong bản thân mỗi người - những suy nghĩ mang tính cá nhân ích kỷ, không vì lý tưởng, sự nghiệp chung…

Thời gian qua, “Tự phê bình và phê bình ở không ít nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao”. Để khắc phục, đẩy lùi những hạn chế, khuyết điểm nói trên của đảng viên, tổ chức đảng, thời gian tới cần “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng… Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm”.

Bốn là, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng chỉ hoàn thành được sứ mệnh của mình khi luôn hướng mọi hoạt động của mình vào phục vụ nhân dân; giữ vững sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Thời gian qua, tổ chức đảng các cấp, bên cạnh những thành tích đạt được trong việc phục vụ nhân dân, cũng như việc bảo đảm chịu sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa thường xuyên, hiệu quả thấp”. Vì thế, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần đặc biệt “Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kết hợp với phát huy vai trò giám sát của báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Thực hiện có hiệu quả việc giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt”.

Hoàng Nguyễn

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG,BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đội ngũ nhà giáo Việt Nam là lực lượng chủ yếu và trực tiếp làm nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy, rèn luyện học sinh của các nhà trường trên phạm vi cả nước. Có thể nói, đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quyết định chất lượng dạy học và đòi hỏi phải mất nhiều công phu xây dựng, bồi dưỡng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của đất nước qua các giai đoạn cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vai trò của đội ngũ nhà giáo Việt Nam. Người luôn đặc biệt chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ trí thức quan trọng này.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của giáo dục là nhằm đào tạo ra những con người có đủ đức, đủ tài góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, giáo dục còn nhằm đào tạo ra những nhân tài cho đất nước, để cho Tổ quốc ta được sánh vai cùng cường quốc năm châu. Chính vì thế, Người đã nhiều lần khẳng định, nhiệm vụ giáo dục là hết sức vẻ vang và vô cùng cao quý. Song, để thực hiện được nhiệm vụ vẻ vang và vô cùng cao quý ấy thì trước hết phải có đội ngũ các nhà giáo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, không có thầy giáo thì không có giáo dục, và không có giáo dục thì không có bất kỳ sự nghiệp cách mạng vẻ vang nào được thực hiện. Để khẳng định điều này, Người viết: "Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. ...Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa”. Người còn nhấn mạnh rằng, đối với sự nghiệp phát triển đất nước, thì bất kể thời bình hay thời chiến, lúc nào cũng cần đến giáo dục, cần đến đào tạo cán bộ và phát huy vai trò của các nhà giáo. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, thì giáo dục là khâu mở đầu. Tuy khâu mở đầu sự nghiệp "trồng người" này rất bình dị, thường nhật, nhưng nó rất cao quý và vô cùng vẻ vang. Nói chuyện với Lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I (ngày 12-6-1956), Người khẳng định: "Trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục là bước mở đầu. Tuy không có gì đột xuất, nhưng rất vẻ vang. Không có tượng đồng bia đá, không có gì là oanh liệt, nhưng làm tròn nhiệm vụ là anh hùng, anh hùng tập thể".

Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, người thầy giáo là người vẻ vang nhất trong xã hội. Bởi vì, xã hội ta, dân tộc ta rất "tôn sư trọng đạo". Bởi vì, nếu không có thầy giáo, không có giáo dục, thì không có những lớp người có đủ tài năng, trí tuệ để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Nói chuyện với cán bộ, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ngày 21-10-1964), Người nhấn mạnh: "Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang. Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được". Chính từ những lẽ đó, Người khẳng định: "Nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang; ai có ý kiến không đúng về nghề thầy giáo, thì phải sửa chữa".

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của nghề thầy giáo, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định, không phải bất cứ ai cũng làm được thầy giáo và việc đưa người vào làm nghề thầy giáo phải tuyển chọn rất chặt chẽ, cẩn thận. Nói chuyện tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập (ngày 6-5-1950), Người nhấn mạnh: "Không phải ai cũng huấn luyện được”, “lựa chọn người dạy và người đến học cho cẩn thận". Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Người nhắc nhở: "Các cơ quan cần phải rất chú ý đến việc huấn luyện cán bộ. Phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc huấn luyện đó".

Trên cơ sở nền giáo dục chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chỉ dẫn rất sâu sắc về giáo dục - đào tạo cán bộ. Theo Người, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo cán bộ có những yêu cầu đặc thù riêng đối với các nhà giáo. Một yêu cầu đặc biệt quan trọng đó là, các nhà giáo giảng dạy ở nhà trường đào tạo cán bộ ngành nào, thì phải có trình độ hiểu biết thực tiễn sâu sắc về ngành ấy. Đã nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, giáo viên giảng dạy môn chuyên ngành nào thì phải thành thạo nghề nghiệp của ngành ấy. Người còn chỉ thị cho cơ quan lãnh đạo các ngành chuyên môn phải "gom góp tài liệu", cử người tham gia giảng dạy nhất là huấn luyện thực hành, nhằm sao cho cán bộ học ngành nào "dần dần đi đến thành thạo công việc ngành ấy".

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì mỗi nhà giáo phải học vấn chuyên ngành sâu, kỹ năng sư phạm giỏi, đạo đức nhà giáo tốt. Người luôn nhắc nhở các nhà giáo, chỉ thị cho "những người đi huấn luyện" là phải mẫu mực về mọi mặt. Ngay từ đầu những năm 50 của thế kỷ trước, Người đã xác định: "Người huấn luyện của Đoàn thể phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc". Theo Người, muốn trở thành nhà giáo mẫu mực, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ "trồng người" cao quý, thì mỗi nhà giáo phải không ngừng nỗ lực học tập, phải thực hiện tốt khẩu hiệu: "Học không biết chán, dạy không biết mỏi". Người nhắc nhở đội ngũ nhà giáo, những người làm công tác huấn luyện: "Người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của mình". Đặc biệt, Người luôn quan tâm giáo dục cho đội ngũ nhà giáo phải yêu nghề, yêu trường, phải biết tự hào về nghề nhà giáo cao quý: "Thầy cũng như trò, cán bộ cũng như nhân viên, phải thật thà yêu nghề mình. Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản?". Người còn nhắc nhở đội ngũ nhà giáo phải mô phạm, phải gương mẫu về đạo đức, lối sống: "Cô giáo, thầy giáo trong chế độ ta... phải có chí khí cao thượng, phải "tiên ưu hậu lạc'' nghĩa là khó khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Đây là đạo đức cách mạng".

Người chẳng những quan tâm giáo dục, động viên, mà còn cùng với Đảng, Nhà nước ta đề ra và tổ chức thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đối với đội ngũ nhà giáo. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, khi thực hiện chế độ giáo dục mới, Người đã chỉ thị: "Cần phải ưu đãi các giáo viên và khen thưởng những lớp tổ chức tốt". Lời dạy này của Người là định hướng tư tưởng quan trọng cho Ngành Giáo dục, đã được Đảng và Nhà nước ta vận dụng, thực hiện ngày càng tốt hơn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò và xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo Việt Nam bao gồm nhiều nội dung sâu sắc, có giá trị bền vững, có ý nghĩa thực tiễn cấp thiết hiện nay. Để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà trong những năm tới, đội ngũ nhà giáo cần phải quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng quan trọng này của Người. Trên cơ sở đó, mỗi nhà giáo không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng toàn diện cả phẩm chất và năng lực, thật sự xứng đáng là "Thầy giáo tốt", Thầy giáo đúng nghĩa theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn:PGS-TS Hà Huy Thông

CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN HẾT LÒNG VỚI CÔNG TÁC HỘI

Hơn 5 năm đảm nhiệm cương vị là Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Vận, chị Thiều Thị Sáng đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình phát triển hội, góp phần thay đổi cách làm trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên; đặc biệt, trong thời gian qua, chị Sáng có nhiều việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Thiều Thị Sáng, Chủ tịch HND xã Thiệu Vận, cho biết: “Xác định học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bằng hành động và việc làm cụ thể. Những năm qua, HND xã Thiệu Vận đã chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các chi hội và hội viên. Trong quá trình công tác, chị phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trong mỗi việc nhỏ đều nghĩ đến hội viên, đến lợi ích của tập thể. Từ nghiên cứu tiềm năng, thế mạnh trong phát triển nông nghiệp của địa phương, chị luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để vận động hội viên trên địa bàn xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp sạch, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Từ đó, chị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có tiềm năng năng suất, chất lượng, hiệu quả vào sản xuất tạo ra sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Chị đã triển khai, tổ chức thực hiện mô hình thu gom, xử lý vỏ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo môi trường đồng ruộng và cải tạo vườn tạp; xây dựng và quản lý thùng thu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng tới các hội viên. Đồng thời, chị cùng các hội viên đã triển khai, nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn; phối hợp với UBND xã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà thịt thương phẩm trên nền đệm lót sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị và tổ hợp tác rau củ quả an toàn. Để nâng cao kỹ thuật canh tác cũng như kinh nghiệm sản xuất, chị thường xuyên tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập các mô hình kinh tế để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp mở 5 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi, tập trung vào các khâu kỹ thuật chọn giống, canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản; lấy thực hành làm chính và chuyển giao bằng mô hình thực tế trên ruộng đồng, chuồng trại, cơ sở sản xuất. Phối hợp với Công ty Phân bón Thần Nông cung cấp dịch vụ phân bón chậm trả cho người dân. Để hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế, chị Sáng luôn chú trọng rà soát, đánh giá hiệu quả về sử dụng vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân, từ đó, đã có 10 hộ gia đình được vay vốn để phát triển mô hình trồng rau an toàn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội, chị đã phối hợp với UBND xã chỉ đạo, xây dựng phong trào thi đua, nhằm giúp các hội viên, người dân thi đua thực hiện, tiêu biểu như: Hộ Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo nhanh, bền vững; phong trào nông dân tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh... Trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, chị đã vận động hội viên, người dân tham gia cải tạo, chỉnh trang, xây mới nhà ở dân cư đạt chuẩn; đóng góp xây dựng đường giao thông, thủy lợi; xây dựng nhà văn hóa thôn; mua bảo hiểm y tế tự nguyện... Kết quả, đã sửa chữa và làm mới được 96 nhà ở dân cư; tham gia 850 ngày công lao động và đóng góp làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; hiến 500m2đất làm đường giao thông nông thôn; vận động hội viên đầu tư công trình nước sạch...

Không chỉ là một Chủ tịch Hội Nông dân năng động, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác hội, chị Sáng còn là một cán bộ gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời luôn quan tâm nắm bắt cuộc sống của các gia đình hội viên nông dân, thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ hội viên lúc khó khăn và tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế gia đình. Từ những đóng góp của bản thân,chị Thiều Thị Sáng đã được các cấp, các ngành trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, năm 2021, chị vinh dự được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.

Đỗ Thị Lan

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

8 BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐCVỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Năm 2022, đánh dấu mốc Trung Quốc kỷ niệm 101 năm ngày thành lập Đảng (1/7/1921-1/7/2022). Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đã giành được nhiều thành tựu to lớn, hoàn thành mục tiêu “100 năm thứ nhất” - xây dựng toàn diện xã hội khá giả, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu “100 năm thứ hai” - xây dựng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Trung Quốc hết sức coi trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ sau Đại hội XIX đến nay, năng lực lãnh đạo chính trị, định hướng tư tưởng, tổ chức quần chúng và hiệu triệu xã hội ở Trung Quốc được tăng cường rõ rệt; nền tảng cầm quyền và nền tảng quần chúng của Đảng được củng cố vững chắc hơn, đã giành được sự ủng hộ của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trên toàn quốc. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là “hạt nhân” đã đề ra các yêu cầu mới về công tác xây dựng Đảng và đường lối tổ chức của Đảng trong thời đại mới, được khái quát qua8bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, coi đây là nguyên tắc căn bản, đặc trưng và ưu thế lớn nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, con đường tất yếu để kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Trung Quốc tập trung hoàn thiện thể chế lãnh đạo của Trung ương Đảng đối với các công tác quan trọng, nhất là đối với công tác tổ chức; đẩy mạnh cải cách bộ máy các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và sắp xếp một cách có hệ thống đối với tổ chức và thể chế quản lý của Đảng và Nhà nước; quyết liệt thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo trong Đảng.

Thứ hai, quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị. Xây dựng chính trị trong Đảng là xây dựng mang tính căn bản của Đảng, quyết định phương hướng và hiệu quả của công tác xây dựng đảng. Trung Quốc xác định xây dựng chính trị trong Đảng là xây dựng mang tính căn bản và được đặt lên hàng đầu, thống lĩnh các mặt của xây dựng Đảng. Bảo đảm toàn Đảng phục tùng Trung ương Đảng, kiên trì quyền uy và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng chính trị của Đảng. Triển khai thị sát chính trị và giám sát chính trị, không ngừng nâng cao tính chính trị, tính nguyên tắc và tính chiến đấu của sinh hoạt chính trị trong đảng; củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Thứ ba, tiếp tục trang bị lý luận cho Đảng trong thời đại mới. Xây dựng tư tưởng là xây dựng mang tính cơ bản của Đảng. Tăng cường trang bị lý luận cần kiên trì không thay đổi vai trò chỉ đạo của Chủ nghĩa Mác, thúc đẩy Trung Quốc hóa, thời đại hóa Chủ nghĩa Mác. Khẳng định Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới là Chủ nghĩa Mác đương đại Trung Quốc, là Chủ nghĩa Mác trong thế kỷ XXI.

Thứ tư, hoàn thiện hệ thống tổ chức thông suốt, thực hiện hiệu quả. Trung Quốc cho rằng lực lượng của Đảng đến từ tổ chức, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và toàn bộ công tác của Đảng phải dựa vào hệ thống tổ chức kiên cường để triển khai. Kiên trì thúc đẩy xây dựng tổ chức Trung ương, tổ chức địa phương và tổ chức cơ sở từ chiều dọc và kiên trì làm tốt xây dựng Đảng trong các lĩnh vực truyền thống như vùng nông thôn, thành thị, trong doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước cũng như công tác xây dựng Đảng trong các lĩnh vực mới nổi. Giáo dục đảng viên và quản lý đảng viên nghiêm minh và thiết thực, động viên tổ chức đảng và đông đảo đảng viên, cán bộ dấn thân vào các nhiệm vụ quan trọng như ưu tiên thoát nghèo, chấn hưng vùng nông thôn, phòng chống dịch bệnh…

Thứ năm, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Trung Quốc xác định việc tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ là vấn đề then chốt, căn bản; đẩy mạnh thực hiện toàn diện tiêu chuẩn cán bộ tốt trong thời đại mới, nhất là yêu cầu về sự trung thành, trong sạch, có đạo đức và tài năng xứng đáng; tiến hành rà soát kỹ lưỡng tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất, năng lực và làm tốt công tác bầu chọn ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới ở địa phương; chú trọng bồi dưỡng, đề bạt cán bộ trẻ; hoàn thiện hệ thống chế độ quản lý, giám sát cán bộ nghiêm minh; tăng cường công tác sàng lọc trong đề bạt cán bộ; khuyến khích cán bộ đảm nhiệm trọng trách và đạt thành tích, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh và khả năng lãnh đạo công cuộc xây dựng hiện đại hóa.

Thứ sáu, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng tốt nhân tài. Trung Quốc chủ trương nhân tài là nguồn lực số một của sự phát triển, là yếu tố cốt lõi của sự sáng tạo đổi mới; đi sâu thúc đẩy cải cách về thể chế, cơ chế phát triển nhân tài, theo đó triển khai quyết liệt các chương trình nhân tài quan trọng và mở rộng cánh cửa đối ngoại trong lĩnh vực nhân tài; chú trọng giao lưu hợp tác quốc tế, nỗ lực thu hút, quy tụ nhân tài các loại cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Thứ bảy, kiên trì chỉnh đốn tác phong, thực hiện nghiêm kỷ luật và tăng cường phòng chống tham nhũng. Trung Quốc xác định phòng, chống tham nhũng là cuộc cách mạng triệt để nhất, là một cuộc chiến rất quan trọng, không được phép thua và không thể thua; kiên trì phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm và không khoan nhượng. Quán triệt 8 điềuquy định của Trung ương và các văn bản hướng dẫn thực hiện việc chấn chỉnh chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng thụ và tác phong xa xỉ; kiên quyết, kiên trì “đả hổ, diệt ruồi, săn cáo”; thúc đẩy xây dựng đồng bộ các cơ chế không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng.

Thứ tám, đi sâu quản lý đảng bằng chế độ, nguyên tắc, quy tắc, coi đây là phương thức quản lý đảng hiệu quả nhất và lâu bền nhất; coi trọng việc kiểm soát quyền lực và quản lý cán bộ bằng thể chế, cơ chế. Kiên trì tăng cường xây dựng chế độ luật lệ trong Đảng dựa trên Điều lệ Đảng; tăng cường khâu tổ chức thực hiện, không ngừng nâng cao tính khoa học, tính bài bản và thể chế hóa công tác xây dựng Đảng.

Nguồn:Lê Thị Mỹ Duyên

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

DI TÍCH KIẾN TRÚC - NGHỆ THUẬT ĐÌNH ĐỒNG BÀO (MINH TÂM)

Đình Đồng Bào gọi theo địa danh làng Đồng Bào, xã Thiệu Minh, nay thuộc xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng truyền lại, đình Đồng Bào chỉ đảm nhiệm chức năng hành chính, nơi hội họp của làng; còn việc thờ cúng thường nhật các vị thần trong làng là ở nghè. Hàng năm cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch dân làng rước thánh vị của vị thần Nguyễn Quốc Oai - thành hoàng làng, về đinh tế lễ. Sau buổi lễ làng song lại rước thánh vị về nơi cũ. Năm 1936 nghè bị phá, tục thờ tế lễ dần không được tổ chức thường xuyên, gần đây mới được phục lại và thành hoàng làng được rước về thờ tại đình, là một vị tướng có công dẹp giặc giữ nước, khai canh lập ấp, được nhân dân tôn thờ làm thành hoàng làng. Cho đến nay nhân vật nói trên chỉ nghe dân gian truyền tụng, chưa có nguồn sử liệu cụ thể nào còn lưu giữ về công trạng của thần.

Ngoài ra, đình Đồng Bào là nơi hội họp của các hội giúp đỡ kháng chiến chống thực dân pháp như: Hội hiếu hỉ, Hội đọc sách, Hội truyền bá chữ quốc ngữ, Hội tương tế ái hữu để góp tiền, thóc gạo tạo nguồn quỹ của Hội giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế như: mua bò giống, lợn giống hoặc những gia đình có việc lớn như làm nhà, cưới vợ cho con, đồng thời là nơi luyện tập, cất dấu vũ khí thô sơ được giữ bí mật chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa đội tự vệ cứu quốc Ngô Xá Hạ. Đình cũng đã chứng kiến nhiều đợt huy động, tiễn đưa các tầng lớp con, em thanh niên trong làng chi viện cho chiến trường đánh Mỹ cứu nước, chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nhiều năm làm kho chứa thóc.

Đình Đông Bào là nơi giáo dục cho các thế hệ con cháu kế tục sự nghiệp truyền thống của quê hương, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần quyết tâm bảo vệ đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng mà Đảng đã đem lại, thực hiện hiệu quả công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay mà Nghị quyết Trung ương Đảng đề ra. Đình còn là nơi để bảo lưu các giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, mỹ thuật của ông cha ta để lại cụ thể như:

- Về lịch sử văn hóa: Đình làng Đồng Bào là ngôi nhà chung thờ Thành hoàn làng, nơi hội họp và sinh hoạt văn hóa cộng đồng làng xã, nơi gìn giữ truyền thống tốt đẹp của nhân dân địa phương. Mỗi dịp tết đến xuân về hội làng là dịp con cháu trong làng đang công tác ở mọi miên đất nước về quê hương gặp mặt ôn lại những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, truyền thống tốt đẹp của ông cha tưởng nhớ đến người có công lao trong việc lập làng, lập ấp.

-Về kiến trúc - nghệ thuật: Đình Đồng Bào là một ngôi đình có kiến trúc tiêu biểu, có kiến trúc thuần Việt về kỹ thuật kết cấu gỗ: Đề tài trang trí các hình con vật rồng, lân, chữ thọ, lá cúc cách điệu, xà lòng, xà hạ, đục lá chạm khắc... thể hiện phong cách kiến trúc dân gian truyền thống.

Những mảng chạm khắc gỗ ở đình Đồng Bào mà các nghệ nhân thể hiện vừa giàu hình ảnh biểu đạt trực quan trong không gian truyền thống thờ Thành hoàng làng, vừa giàu tính tưởng tượng, mang nhiều giá trị nghệ thuật. Đình Đồng Bào là một công trình thể hiện được kết cấu kiến trúc và các chạm khắc thế hiện tâm tư, nguyện vọng của quần chúng lao động thông qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân gắn với đời sống tinh thần gần gũi thiên nhiên, lịch sử và con người.

Căn cứ vào kết quả khảo sát, nghiên cứu các giá trị khoa học, nguồn tư liệu điền dã hiện có, đình Đồng Bào đã được Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng di tích tại Quyết định số 4794/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 góp phần bảo vệ và sử dụng có hiệu quả di sản văn hóa dân tộc.

(Trích yếu: Lý lịch di tích Kiến trúc - Nghệ thuật Đình Đồng Bào,xã Thiệu Minh - năm 2013)

ĐẤT NƯỚC MÌNH

Đất nước mình đẹp lắm phải không anh
Hoa đua nở ngát xanh màu hy vọng
Biển chiều tím xô bờ muôn con sóng
Cuối chân trời nắng chín mọng vàng mơ

Đất nước mình như một khúc tình thơ
Sông uốn lượn ôm bờ yêu say đắm
Bức tranh nhỏ ai vẽ màu đẹp lắm
Cánh đồng vàng lúa ngậm sữa thơm hương

Đất nước mình nối dài những con đường
Nam tới Bắc yêu thương liền một dải
Câu hát ví hội xuân này trở lại
Mình trao duyên thắm mãi mối tơ hồng

Đất nước mình rừng trải rộng mênh mông
Tre xanh thẳm gậy tầm vông giữ nước
Bao trang sử Cha Ông ta có được
Để ngày nay con cháu bước
yên bình...

Bằng Lăng Tím
BÌA 2.jpg

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT