Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân 2018

Đăng lúc: 23/11/2017 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 9/11/2017, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân 2017, triển khai nhiệm vụ tuyển quân 2018. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, chủ tịch UBND, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Tám – UVBTVHU - PCTUBND huyện - Chủ tịch HĐNVQS huyện chủ trì Hội nghị .


IMG_0117.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Tám - UVBTV HU - PCT UBND huyện - CT HĐNVQS huyện chủ trì hội nghị
Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ huyện Thiệu Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giao đủ 240 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng quy định của pháp luật.Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trong năm 2017, đã kết nạp 13 đồng chí là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam, có 219 đồng chí được tư vấn học nghề, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề ở các trường trong và ngoài quân đội, tạo điều kiện cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự ổn định cuộc sống gia đình và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: công tác điều tra, đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở một số nơi chưa chặt chẽ; việc xử phạt vi phạm còn chưa nghiêm. Một số xã còn chưa làm tốt việc nắm bắt tư tưởng của thanh niên, chưa kiên quyết xử phạt nhũng thanh niên có biểu hiện trốn tránh nghĩa vụ quân sự nên còn để khám lại nhiều lần; sau khám tuyển, thâm nhập quản lý quân không tốt. Tỷ lệ con cán bộ, đảng viên tham gia nhập ngũ còn thấp…

Năm 2018, huyện Thiệu Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh giao tăng 10% so với năm 2017. Theo kế hoạch, các xã sẽ tổ chức sơ tuyển từ ngày 15 – 20/11/2017. khám tuyển tại huyện từ ngày 5-8/12/2017. Dự kiến thời gian giao quân vào tháng 2/2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Súy - PBTTT HU – CT HĐND huyện yêu cầu các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Nghĩa vụ Quân sự, triển khai thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, phấn đấu toàn huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018, bảo đảm chất lượng và thời gian quy định.
IMG_0130.JPG

Đồng chí Trịnh Văn Súy- PBT TTHU - CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Tám - UVBTVHU - PCTUBND huyện - Chủ tịch HĐNV quân sự huyện đã trao giấy khen của chủ tịch UBND huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2017
IMG_0123.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Tám- UVBTV HU - PCTUBND huyện trao giấy khen
cho các tập thể xuất sắc trong công tác tuyển quân 2017


PV: Thanh Mai

Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân 2018

Đăng lúc: 23/11/2017 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 9/11/2017, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân 2017, triển khai nhiệm vụ tuyển quân 2018. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, chủ tịch UBND, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Tám – UVBTVHU - PCTUBND huyện - Chủ tịch HĐNVQS huyện chủ trì Hội nghị .


IMG_0117.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Tám - UVBTV HU - PCT UBND huyện - CT HĐNVQS huyện chủ trì hội nghị
Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ huyện Thiệu Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giao đủ 240 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng quy định của pháp luật.Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trong năm 2017, đã kết nạp 13 đồng chí là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam, có 219 đồng chí được tư vấn học nghề, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề ở các trường trong và ngoài quân đội, tạo điều kiện cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự ổn định cuộc sống gia đình và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: công tác điều tra, đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở một số nơi chưa chặt chẽ; việc xử phạt vi phạm còn chưa nghiêm. Một số xã còn chưa làm tốt việc nắm bắt tư tưởng của thanh niên, chưa kiên quyết xử phạt nhũng thanh niên có biểu hiện trốn tránh nghĩa vụ quân sự nên còn để khám lại nhiều lần; sau khám tuyển, thâm nhập quản lý quân không tốt. Tỷ lệ con cán bộ, đảng viên tham gia nhập ngũ còn thấp…

Năm 2018, huyện Thiệu Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh giao tăng 10% so với năm 2017. Theo kế hoạch, các xã sẽ tổ chức sơ tuyển từ ngày 15 – 20/11/2017. khám tuyển tại huyện từ ngày 5-8/12/2017. Dự kiến thời gian giao quân vào tháng 2/2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Súy - PBTTT HU – CT HĐND huyện yêu cầu các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Nghĩa vụ Quân sự, triển khai thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, phấn đấu toàn huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018, bảo đảm chất lượng và thời gian quy định.
IMG_0130.JPG

Đồng chí Trịnh Văn Súy- PBT TTHU - CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Tám - UVBTVHU - PCTUBND huyện - Chủ tịch HĐNV quân sự huyện đã trao giấy khen của chủ tịch UBND huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2017
IMG_0123.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Tám- UVBTV HU - PCTUBND huyện trao giấy khen
cho các tập thể xuất sắc trong công tác tuyển quân 2017


PV: Thanh Mai

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT