BÁO CÁO, KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 04/01/2021 (GMT+7)
100%

BCĐ XÂY DỰNG NTM

XÃ THIỆU CHÍNH

Số: 08 /BC-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thiệu Chính, ngày 15 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 -2018

của xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa


I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

Thiệu Chính là một xã thuần nông nằm ở phía Tây của huyện Thiệu Hóa, cách trung tâm huyện khoảng 10 km. Phía Tây giáp xã Xuân Phong - huyện Thọ Xuân, xã Thọ Vực - huyện Triệu Sơn. Phía Nam giáp xã Thiệu Hoà. Phía Bắc giáp xã Thiệu Toán, Thiệu Minh. Phía Đông giáp xã Thiệu Tâm huyện Thiệu Hóa.

Tổng diện tích tự nhiên là 505,74 ha; trong đó đất nông nghiệp 329 ha. Xã có 1.364 hộ, 4.396 nhân khẩu, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống kinh tế của nhân dân luôn ổn định và có bước phát triển khá toàn diện.

Trước ngày 22/10/2018 xã có 10 thôn, 13 chi bộ đảng Đảng bộ xã có 298 Đảng viên. Thực hiện quyết định số 3110/QĐ – UBND ngày 17/8/2018 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sáp nhập thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 Thiệu Chính còn 6 thôn, 9 chi bộ đảng trong đó; 6 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường. Phát huy truyền thống của địa phương trong nhiều năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Chính, đã có nhiều cố gắng và giành được nhiều thành tích trong việc phát triển kinh tế xã hội. Đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo quê hương ngày càng đổi mới.

2. Thuận lợi.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện uỷ, UBND và các phòng ban chuyên môn, văn phòng điều phối NTM của huyện.

Trước khi triển khai và thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, xã đã có quy hoạch và xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống thủy lợi đồng bộ và được bê tông hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại và thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp cho nhân dân. Bên cạnh đó xã có phần lớn đường giao thông chính là đường tỉnh lộ 515 và 515c cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao thông đi lại thúc đẩy phát triển kinh tế của xã nhà.

Năm 2012, năm đầu triển khai thực hiện XDNTM xã đã được công nhận đạt 8/19 tiêu chí, sau 6 năm thực hiện XDNTM được cán bộ và nhân dân tin tưởng đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền, của để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Kết hợp với sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo và sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị trong xã, đã tạo điều kiện thuận lợi cơ bản để xã sớm hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí xây dựng NTM đề ra.

3. Khó khăn:

Kinh tế nhân dân phát triển không đồng đều, điều kiện kinh tế của nhân phát triển chậm nên khó khăn trong việc huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi.

Nhận thức của một số cán bộ và nhân dân chưa đầy đủ về chương trình xây dựng NTM đang còn tư tưởng chông chờ coi đây là nhiệm vụ của nhà nước.

Một số thành viên trong ban chỉ đạo chưa tập trung vào nhiệm vụ được phân công, chưa giành thời gian xuống cơ sở để động viên chỉ đạo kịp thời.

Việc huy động nguồn lực trong xây dựng các cơ sở vật chất – hạ tầng còn khó khăn, các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất trong xã qui mô nhỏ, số lượng ít.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khối lượng công việc nhiều, đội ngũ cán bộ chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nên ảnh hưởng đến tiến độ thời gian về xây dựng NTM của xã.

III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NTM

1. Về phát triển kinh tế hạ tầng nông thôn:

Xác định chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chủ trương lớn, lâu dài do đó Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM. Trong những năm qua thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trong tâm, mục tiêu là nâng cao chất lượng giữ vững ổn định lương thực; Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại và xuất khẩu lao động, tập chung huy động các nguồn lực cho xây dựng các công trình hạ tầng phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho nhân dân. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được là:

- Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt từ 13 – 13,5, %, thu nhập bình quân đầu người năm 2012 là 13,5 triệu đồng/ người/ năm, năm 2018 là 34,2 triệu đồng tăng 2,53 lần; Tổng thu nhập năm 2012 là 60,609 tỷ đồng; năm 2018 là 153.343 tỷ đồng.

- Cơ cấu kinh tế năm 2018 đạt kế hoạch; Tỉ trọng ngành nông nghiệp 28%; Thương mại dịch vụ, lao động 41% ; Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 31%.

- Tổng sản lượng lương thực hàng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra, năm 2012 đạt 3.723 tấn, năm 2018 đạt 4.687 tấn. Giá trị thu nhập 1 ha gieo trồng năm 2012 đạt 75 triệu đồng, năm 2018 đạt 90 triệu đồng.

- Đến nay trên địa bàn xã hàng năm có 216 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại, hàng năm có 1.750 – 1.820 lao động có việc làm ngoài nông nghiệp, trong đó có 850 lao động thường xuyên có việc làm ổn định cho thu nhập khá, toàn xã có 127 lao động đang làm việc ở nước ngoài.

- Trong 6 năm qua, trên nền tảng của cơ sở hạ tầng hiện có và bằng việc phát huy tiềm năng của xã, sự hỗ trợ kích cầu của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện, sự đồng hành của các doanh nghiệp và sự chung tay góp sức của con em xa quê, đặc biệt là huy động nội lực của nhân dân trong xã các tuyến đường giao thông liên xã, đường liên thôn và đường thôn xóm đã được bê tông hóa đạt 100%; Đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 100%. Hệ thống thủy lợi do xã quản lý đã kiên cố hóa được 8,65 km đạt 86,7%; 10/10 thôn ( nay sáp nhập còn 6 thôn ) có nhà văn hóa theo quy chuẩn, có trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, hội họp ở khu dân cư, ( Trong đó: Có 9 nhà xây mới và 01 nhà tu sửa). Đầu tư xây mới Sân thể thao, công sở xã, hội trường, nhà làm việc của Ban công an. Thường xuyên tu sửa cũng cố cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, xây dựng chợ Đu, bãi rác thải tập chung..vv, tổng số vốn đầu tư xây dựng của tập thể là 32,3 tỷ đồng . Nhân dân đã tập chung chỉnh trang sửa chữa xây nhà mới với tổng số kinh phí là 184,271 tỷ đồng. Thực hiện chủ trương sớm về đích nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã tâp trung xây dựng nguồn lực để khởi công xây dựng 2 công trình lớn và quan trọng đó là khu công sở và sân vận động, thời gian thi công từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2018 hoàn thành với tổng kinh phí khu công sở 10.5 tỉ đồng, sân vận động 2,1 tỉ đồng.

2. Phát triển văn hóa xã hội

Công tác giáo dục đã được chính quyền thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong giáo dục, đầu tư sửa chữa trường lớp, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của các trường, phong trào xã hội hoá giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng cả ba cấp học được nâng lên, số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99% trở lên. Giữ vững phổ cập tiểu học và THCS đúng độ tuổi. Hàng năm tỷ lệ học sinh được tuyển vào THPT đạt 97,5 %. và có từ 18 đến 20 học sinh đậu vào các trường Đại học. Cả 3 trường học trong xã đều đã đạt chuẩn quốc gia.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở tuyến y tế cơ sở được quan tâm; các chương trình vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, chương trình y tế Quốc gia tiêm chủng mở rộng và công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, được tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Công tác khám, điều trị tại trạm y tế được đảm bảo. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2018 là 88,77%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 0,58 %, năm 2013 xã được công nhận chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 – 2020.

Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hàng năm được duy trì và thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 92% các thôn và 3 nhà trường được công nhận là đơn vị, cơ quan văn hóa; xã được UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn văn hóa NTM năm 2017.

Thiệu Chính luôn quan tâm định hướng đào tạo nghề trong 6 năm qua đã mở được 04 lớp sửa chữa máy nông nghiệp, 8 lớp học bằng lái xe B2, 10 lớp học lái xe mô tô, 2 lớp chăn nuôi thú y, 6 lớp nuôi cá nước ngọt. 09 lớp mây song xiên, hiện nay đang hoạt động với 60 người bước đầu đã cho thu nhập, ổn định đời sống với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng/người, 04 xưởng sản xuất gạch không nung có 16 lao động thường xuyên và cho thu nhận 3,5 triệu đồng/tháng/người, tổng số lao động qua đào tạo của xã 1819/2863 người đạt 63,5 %, tỷ lệ hộ nghèo là 4,03%, hộ cận nghèo là: 10,72 %,

3. Quốc phòng - an ninh.

Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hàng năm Đảng ủy ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh, quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống tội phạm, luôn nắm chắc tình hình địa bàn, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra không để phát sinh thành điểm nóng. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và giải quyết chế độ tồn đọng sau chiến tranh theo Quyết định 62 và quyết định 49 của thủ tướng chính phủ, thực hiện tốt công tác diễn tập quân sự, công tác huấn luyện dân quân tự vệ. Hàng năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 08 CP về chiến lược an ninh quốc gia, Nghị quyết số 09 CP về phòng chống tội phạm, Đề án số 1212 của UBND tỉnh về "Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích”, Chỉ thị số 10, Đề án 375, 378 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, hàng năm tổ chức kiện toàn, duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã, tổ bảo vệ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội. Đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã, làm tốt công tác trấn áp đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội được ngăn chặn kịp thời, không có trọng án xảy ra trên địa bàn tạo sự ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và sự bình yên trong cuộc sống của nhân dân.

4. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong 6 năm qua, hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng, củng cố và ổn định về tổ chức bộ máy theo đúng các quy định hiện hành. Xã có 21/21 cán bộ, công chức đều đạt chuẩn theo quy định. Đảng bộ xã liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, UBND xã được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đề nghị chủ tịch tỉnh tặng cờ thi đua, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội hàng năm đều đạt các danh hiệu tiên tiến trở lên .

* Với những nổ lực, cố gắng, phấn đấu và kết quả đã đạt được trong việc tổ chức thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thiệu Chính đã vinh dự được chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định số 5225/QĐ - UBND, ngày 24 tháng 12 năm 2018 “Công nhận xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018”.

5. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng Nông thôn mới .

Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thiệu Chính đã tập trung huy động trong 6 năm giai đoạn 2012 - 2018 để tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, kết quả tổng hợp nguồn vốn nhân dân đóng góp với nguồn hỗ trợ kích cầu của tỉnh, huyện và ngân sách địa phương toàn xã đã xây dựng được:

- 9/10 nhà văn hóa mới.

- 6,97 km đường giao thông nông thôn.

- 4,52 m mương có nắp đậy trong khu dân cư.

- 8,65 km giao thông nội đồng, mương nội đồng.

- Xây dựng 8 phòng học và đầu tư thiết bị cho trường trung học cơ sở.

- Nhà làm việc của trạm y tế.

- Sân vận động của xã.

- Nhà văn hóa, công sở của xã, nhà làm việc của Ban công an.

- Nhà ở dân cư

Với tổng nguồn vốn là 220,582 tỷ đồng,

Trong đó:

Ngân sách trung ương là: 6,08 tỷ đồng

Ngân sách tỉnh là: 7,65 tỷ đồng

Ngân sách huyện là: 2,59 tỷ đồng

Ngân sách xã là: 17,791 tỷ đồng

Vốn lồng ghép là: 2,2 tỷ đồng

Vốn của nhân dân là: 184,271 tỷ đồng ( Kể cả nguồn vốn đóng góp xây dựng các công trình và nhà ở dân cư).

6. Một số bài học kinh nghiệm.

Một là: Xây dựng Nông thôn mới là một chương trình lớn có tác động trực tiếp trên mọi lĩnh vực đời sống văn hóa - xã hội của người dân. Vì vậy phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để mọi người dân hiểu rõ mục tiêu của Xây dựng Nông thôn mới là phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập và đời sống người dân, nhân dân là chủ thể xây dựng NTM, mọi việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, để từ đó nhân dân tin tưởng và tích cực, tự giác tham gia.

Hai là: Đảng ủy, UBND xã phải chủ động triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn. Các bước tiến hành phải được tính toán một cách khoa học, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó xác định các nhiệm vụ ưu tiên làm khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời làm tốt việc dân chủ, công khai minh bạch dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát.

Ba là: Xây dựng NTM phải trên cơ sở kế thừa, phát huy và phát triển bền vững những tiêu chí đã đạt, bổ sung, nâng cấp, chỉnh trang để hoàn thiện những tiêu chí gần đạt và tập trung chỉ đạo quyết liệt những tiêu chí khó đạt. Thực hiện mạnh mẽ xã hội hóa để huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em xa quê thành đạt và cộng đồng doanh nghiệp có tâm huyết với địa phương nhằm tạo thêm nguồn vốn kết hợp với vốn ngân sách để tập trung vào các công trình phúc lợi công cộng thuộc nhóm không có hỗ trợ của nhà nước.

Bốn là: Phải xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, công tác phối hợp tuyên truyền vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; động viên tinh thần nêu gương, trách nhiệm của cán bộ Đảng viên, khơi dậy tính tự lực, tự cường, chủ động tích cực của người dân; đa dạng hóa các nguồn lực, tạo sự thống nhất cùng thực hiện xây dựng Nông thôn mới.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI.

Được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, với những kết quả nêu trên mới chỉ là sự ghi nhận quá trình nổ lực, phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân Thiệu Chính trong 6 năm qua. Để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và giữ vững xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để tiếp tục được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.

2. Hàng năm phải thực hiện rà soát lại các tiêu chí đã đạt, đối chiếu với yêu cầu chuẩn của từng tiêu chí NTM theo quy định mới của Chính phủ, để từ đó xác định mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng Xã đạt chuẩn NTM.

3. Phát huy những bài học kinh nghiệm, tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của Chính quyền, tuyên truyền vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội để tạo sự đoàn kết, đồng thuận quyết tâm trong các tầng lớp nhân dân, tiếp tục giữ vững và phấn đấu xứng đáng là xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

4. Tiếp tục huy động mọi tiềm năng, nội lực của địa phương, huy động sức dân, sự tham gia chung sức đồng hành của các doanh nghiệp, sự ủng hộ của con em xa quê và đặc biệt là sử dụng có hiệu quả chính sách hỗ trợ của nhà nước để tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu Quốc gia về XD NTM.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Chính lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 cả hệ thống chính trị phải thật sự vào cuộc, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, toàn dân chung sức XDNTM. Tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội Quốc Phòng – An ninh năm 2019 và những năm tiếp theo, phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Nơi nhận:

-BCĐ XD NTM tỉnh, huyện (bc);

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh, huyện; (bc)

- Đảng ủy, HĐND, Lđ UBND;

- Các đại biểu về dự lễ;

- MTTQ, các ngành, đoàn thể;

- BTchi bộ - trưởng thôn;

- Lưu: VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO XDNTM

PHÓ TRƯỞNG BAN

Chủ tịch UBND

Lê Hải Linh

BÁO CÁO, KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 04/01/2021 (GMT+7)
100%

BCĐ XÂY DỰNG NTM

XÃ THIỆU CHÍNH

Số: 08 /BC-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thiệu Chính, ngày 15 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 -2018

của xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa


I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

Thiệu Chính là một xã thuần nông nằm ở phía Tây của huyện Thiệu Hóa, cách trung tâm huyện khoảng 10 km. Phía Tây giáp xã Xuân Phong - huyện Thọ Xuân, xã Thọ Vực - huyện Triệu Sơn. Phía Nam giáp xã Thiệu Hoà. Phía Bắc giáp xã Thiệu Toán, Thiệu Minh. Phía Đông giáp xã Thiệu Tâm huyện Thiệu Hóa.

Tổng diện tích tự nhiên là 505,74 ha; trong đó đất nông nghiệp 329 ha. Xã có 1.364 hộ, 4.396 nhân khẩu, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống kinh tế của nhân dân luôn ổn định và có bước phát triển khá toàn diện.

Trước ngày 22/10/2018 xã có 10 thôn, 13 chi bộ đảng Đảng bộ xã có 298 Đảng viên. Thực hiện quyết định số 3110/QĐ – UBND ngày 17/8/2018 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sáp nhập thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 Thiệu Chính còn 6 thôn, 9 chi bộ đảng trong đó; 6 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường. Phát huy truyền thống của địa phương trong nhiều năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Chính, đã có nhiều cố gắng và giành được nhiều thành tích trong việc phát triển kinh tế xã hội. Đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo quê hương ngày càng đổi mới.

2. Thuận lợi.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện uỷ, UBND và các phòng ban chuyên môn, văn phòng điều phối NTM của huyện.

Trước khi triển khai và thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, xã đã có quy hoạch và xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống thủy lợi đồng bộ và được bê tông hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại và thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp cho nhân dân. Bên cạnh đó xã có phần lớn đường giao thông chính là đường tỉnh lộ 515 và 515c cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao thông đi lại thúc đẩy phát triển kinh tế của xã nhà.

Năm 2012, năm đầu triển khai thực hiện XDNTM xã đã được công nhận đạt 8/19 tiêu chí, sau 6 năm thực hiện XDNTM được cán bộ và nhân dân tin tưởng đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền, của để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Kết hợp với sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo và sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị trong xã, đã tạo điều kiện thuận lợi cơ bản để xã sớm hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí xây dựng NTM đề ra.

3. Khó khăn:

Kinh tế nhân dân phát triển không đồng đều, điều kiện kinh tế của nhân phát triển chậm nên khó khăn trong việc huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi.

Nhận thức của một số cán bộ và nhân dân chưa đầy đủ về chương trình xây dựng NTM đang còn tư tưởng chông chờ coi đây là nhiệm vụ của nhà nước.

Một số thành viên trong ban chỉ đạo chưa tập trung vào nhiệm vụ được phân công, chưa giành thời gian xuống cơ sở để động viên chỉ đạo kịp thời.

Việc huy động nguồn lực trong xây dựng các cơ sở vật chất – hạ tầng còn khó khăn, các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất trong xã qui mô nhỏ, số lượng ít.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khối lượng công việc nhiều, đội ngũ cán bộ chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nên ảnh hưởng đến tiến độ thời gian về xây dựng NTM của xã.

III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NTM

1. Về phát triển kinh tế hạ tầng nông thôn:

Xác định chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chủ trương lớn, lâu dài do đó Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM. Trong những năm qua thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trong tâm, mục tiêu là nâng cao chất lượng giữ vững ổn định lương thực; Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại và xuất khẩu lao động, tập chung huy động các nguồn lực cho xây dựng các công trình hạ tầng phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho nhân dân. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được là:

- Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt từ 13 – 13,5, %, thu nhập bình quân đầu người năm 2012 là 13,5 triệu đồng/ người/ năm, năm 2018 là 34,2 triệu đồng tăng 2,53 lần; Tổng thu nhập năm 2012 là 60,609 tỷ đồng; năm 2018 là 153.343 tỷ đồng.

- Cơ cấu kinh tế năm 2018 đạt kế hoạch; Tỉ trọng ngành nông nghiệp 28%; Thương mại dịch vụ, lao động 41% ; Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 31%.

- Tổng sản lượng lương thực hàng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra, năm 2012 đạt 3.723 tấn, năm 2018 đạt 4.687 tấn. Giá trị thu nhập 1 ha gieo trồng năm 2012 đạt 75 triệu đồng, năm 2018 đạt 90 triệu đồng.

- Đến nay trên địa bàn xã hàng năm có 216 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại, hàng năm có 1.750 – 1.820 lao động có việc làm ngoài nông nghiệp, trong đó có 850 lao động thường xuyên có việc làm ổn định cho thu nhập khá, toàn xã có 127 lao động đang làm việc ở nước ngoài.

- Trong 6 năm qua, trên nền tảng của cơ sở hạ tầng hiện có và bằng việc phát huy tiềm năng của xã, sự hỗ trợ kích cầu của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện, sự đồng hành của các doanh nghiệp và sự chung tay góp sức của con em xa quê, đặc biệt là huy động nội lực của nhân dân trong xã các tuyến đường giao thông liên xã, đường liên thôn và đường thôn xóm đã được bê tông hóa đạt 100%; Đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 100%. Hệ thống thủy lợi do xã quản lý đã kiên cố hóa được 8,65 km đạt 86,7%; 10/10 thôn ( nay sáp nhập còn 6 thôn ) có nhà văn hóa theo quy chuẩn, có trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, hội họp ở khu dân cư, ( Trong đó: Có 9 nhà xây mới và 01 nhà tu sửa). Đầu tư xây mới Sân thể thao, công sở xã, hội trường, nhà làm việc của Ban công an. Thường xuyên tu sửa cũng cố cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, xây dựng chợ Đu, bãi rác thải tập chung..vv, tổng số vốn đầu tư xây dựng của tập thể là 32,3 tỷ đồng . Nhân dân đã tập chung chỉnh trang sửa chữa xây nhà mới với tổng số kinh phí là 184,271 tỷ đồng. Thực hiện chủ trương sớm về đích nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã tâp trung xây dựng nguồn lực để khởi công xây dựng 2 công trình lớn và quan trọng đó là khu công sở và sân vận động, thời gian thi công từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2018 hoàn thành với tổng kinh phí khu công sở 10.5 tỉ đồng, sân vận động 2,1 tỉ đồng.

2. Phát triển văn hóa xã hội

Công tác giáo dục đã được chính quyền thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong giáo dục, đầu tư sửa chữa trường lớp, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của các trường, phong trào xã hội hoá giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng cả ba cấp học được nâng lên, số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99% trở lên. Giữ vững phổ cập tiểu học và THCS đúng độ tuổi. Hàng năm tỷ lệ học sinh được tuyển vào THPT đạt 97,5 %. và có từ 18 đến 20 học sinh đậu vào các trường Đại học. Cả 3 trường học trong xã đều đã đạt chuẩn quốc gia.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở tuyến y tế cơ sở được quan tâm; các chương trình vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, chương trình y tế Quốc gia tiêm chủng mở rộng và công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, được tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Công tác khám, điều trị tại trạm y tế được đảm bảo. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2018 là 88,77%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 0,58 %, năm 2013 xã được công nhận chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 – 2020.

Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hàng năm được duy trì và thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 92% các thôn và 3 nhà trường được công nhận là đơn vị, cơ quan văn hóa; xã được UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn văn hóa NTM năm 2017.

Thiệu Chính luôn quan tâm định hướng đào tạo nghề trong 6 năm qua đã mở được 04 lớp sửa chữa máy nông nghiệp, 8 lớp học bằng lái xe B2, 10 lớp học lái xe mô tô, 2 lớp chăn nuôi thú y, 6 lớp nuôi cá nước ngọt. 09 lớp mây song xiên, hiện nay đang hoạt động với 60 người bước đầu đã cho thu nhập, ổn định đời sống với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng/người, 04 xưởng sản xuất gạch không nung có 16 lao động thường xuyên và cho thu nhận 3,5 triệu đồng/tháng/người, tổng số lao động qua đào tạo của xã 1819/2863 người đạt 63,5 %, tỷ lệ hộ nghèo là 4,03%, hộ cận nghèo là: 10,72 %,

3. Quốc phòng - an ninh.

Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hàng năm Đảng ủy ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh, quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống tội phạm, luôn nắm chắc tình hình địa bàn, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra không để phát sinh thành điểm nóng. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và giải quyết chế độ tồn đọng sau chiến tranh theo Quyết định 62 và quyết định 49 của thủ tướng chính phủ, thực hiện tốt công tác diễn tập quân sự, công tác huấn luyện dân quân tự vệ. Hàng năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 08 CP về chiến lược an ninh quốc gia, Nghị quyết số 09 CP về phòng chống tội phạm, Đề án số 1212 của UBND tỉnh về "Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích”, Chỉ thị số 10, Đề án 375, 378 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, hàng năm tổ chức kiện toàn, duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã, tổ bảo vệ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội. Đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã, làm tốt công tác trấn áp đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội được ngăn chặn kịp thời, không có trọng án xảy ra trên địa bàn tạo sự ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và sự bình yên trong cuộc sống của nhân dân.

4. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong 6 năm qua, hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng, củng cố và ổn định về tổ chức bộ máy theo đúng các quy định hiện hành. Xã có 21/21 cán bộ, công chức đều đạt chuẩn theo quy định. Đảng bộ xã liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, UBND xã được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đề nghị chủ tịch tỉnh tặng cờ thi đua, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội hàng năm đều đạt các danh hiệu tiên tiến trở lên .

* Với những nổ lực, cố gắng, phấn đấu và kết quả đã đạt được trong việc tổ chức thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thiệu Chính đã vinh dự được chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định số 5225/QĐ - UBND, ngày 24 tháng 12 năm 2018 “Công nhận xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018”.

5. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng Nông thôn mới .

Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thiệu Chính đã tập trung huy động trong 6 năm giai đoạn 2012 - 2018 để tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, kết quả tổng hợp nguồn vốn nhân dân đóng góp với nguồn hỗ trợ kích cầu của tỉnh, huyện và ngân sách địa phương toàn xã đã xây dựng được:

- 9/10 nhà văn hóa mới.

- 6,97 km đường giao thông nông thôn.

- 4,52 m mương có nắp đậy trong khu dân cư.

- 8,65 km giao thông nội đồng, mương nội đồng.

- Xây dựng 8 phòng học và đầu tư thiết bị cho trường trung học cơ sở.

- Nhà làm việc của trạm y tế.

- Sân vận động của xã.

- Nhà văn hóa, công sở của xã, nhà làm việc của Ban công an.

- Nhà ở dân cư

Với tổng nguồn vốn là 220,582 tỷ đồng,

Trong đó:

Ngân sách trung ương là: 6,08 tỷ đồng

Ngân sách tỉnh là: 7,65 tỷ đồng

Ngân sách huyện là: 2,59 tỷ đồng

Ngân sách xã là: 17,791 tỷ đồng

Vốn lồng ghép là: 2,2 tỷ đồng

Vốn của nhân dân là: 184,271 tỷ đồng ( Kể cả nguồn vốn đóng góp xây dựng các công trình và nhà ở dân cư).

6. Một số bài học kinh nghiệm.

Một là: Xây dựng Nông thôn mới là một chương trình lớn có tác động trực tiếp trên mọi lĩnh vực đời sống văn hóa - xã hội của người dân. Vì vậy phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để mọi người dân hiểu rõ mục tiêu của Xây dựng Nông thôn mới là phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập và đời sống người dân, nhân dân là chủ thể xây dựng NTM, mọi việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, để từ đó nhân dân tin tưởng và tích cực, tự giác tham gia.

Hai là: Đảng ủy, UBND xã phải chủ động triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn. Các bước tiến hành phải được tính toán một cách khoa học, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó xác định các nhiệm vụ ưu tiên làm khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời làm tốt việc dân chủ, công khai minh bạch dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát.

Ba là: Xây dựng NTM phải trên cơ sở kế thừa, phát huy và phát triển bền vững những tiêu chí đã đạt, bổ sung, nâng cấp, chỉnh trang để hoàn thiện những tiêu chí gần đạt và tập trung chỉ đạo quyết liệt những tiêu chí khó đạt. Thực hiện mạnh mẽ xã hội hóa để huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em xa quê thành đạt và cộng đồng doanh nghiệp có tâm huyết với địa phương nhằm tạo thêm nguồn vốn kết hợp với vốn ngân sách để tập trung vào các công trình phúc lợi công cộng thuộc nhóm không có hỗ trợ của nhà nước.

Bốn là: Phải xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, công tác phối hợp tuyên truyền vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; động viên tinh thần nêu gương, trách nhiệm của cán bộ Đảng viên, khơi dậy tính tự lực, tự cường, chủ động tích cực của người dân; đa dạng hóa các nguồn lực, tạo sự thống nhất cùng thực hiện xây dựng Nông thôn mới.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI.

Được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, với những kết quả nêu trên mới chỉ là sự ghi nhận quá trình nổ lực, phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân Thiệu Chính trong 6 năm qua. Để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và giữ vững xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để tiếp tục được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.

2. Hàng năm phải thực hiện rà soát lại các tiêu chí đã đạt, đối chiếu với yêu cầu chuẩn của từng tiêu chí NTM theo quy định mới của Chính phủ, để từ đó xác định mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng Xã đạt chuẩn NTM.

3. Phát huy những bài học kinh nghiệm, tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của Chính quyền, tuyên truyền vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội để tạo sự đoàn kết, đồng thuận quyết tâm trong các tầng lớp nhân dân, tiếp tục giữ vững và phấn đấu xứng đáng là xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

4. Tiếp tục huy động mọi tiềm năng, nội lực của địa phương, huy động sức dân, sự tham gia chung sức đồng hành của các doanh nghiệp, sự ủng hộ của con em xa quê và đặc biệt là sử dụng có hiệu quả chính sách hỗ trợ của nhà nước để tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu Quốc gia về XD NTM.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Chính lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 cả hệ thống chính trị phải thật sự vào cuộc, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, toàn dân chung sức XDNTM. Tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội Quốc Phòng – An ninh năm 2019 và những năm tiếp theo, phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Nơi nhận:

-BCĐ XD NTM tỉnh, huyện (bc);

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh, huyện; (bc)

- Đảng ủy, HĐND, Lđ UBND;

- Các đại biểu về dự lễ;

- MTTQ, các ngành, đoàn thể;

- BTchi bộ - trưởng thôn;

- Lưu: VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO XDNTM

PHÓ TRƯỞNG BAN

Chủ tịch UBND

Lê Hải Linh

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT