Hệ thống chính trị

Thông tin nhân sự - Đảng Ủy
STTHọ tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Lê Đình DinhBí thư 0983211478ledinhdinh65@gmail.com
2Phó bí thư
3Nguyễn Văn QuýVăn phòng0393777625nguyenvanquy0108@gmail.com
4

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT