Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 262/TTr -UBND07/11/2022về việc đề nghị thẩm định hộ nghèo cận nghèo năm 2023
214/KH-UBND20/10/2022KẾ HOẠCH BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU VĂN HOÁ NĂM 2022
Số 03/QĐ - HĐQT18/10/2018QĐ về vệc khen thưởng
14/KH - UBND22/9/2018Kế hoạch Thực hiện nghị quyết của HĐND và Quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
362/BC-UBND12/7/2018Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2012 - 2020 của xã Thiệu Chính
Số: 269/UBND-VHTT20/6/2018tờ trình đền nghị thẩm định tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa
05 QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ14/5/2018QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ
17/ NQ - HĐNDND15/01/2018Nghị quyết dám sát năm 2018
01/UBND-TP13/06/2017Ban hành triển khai thông tư 48
3226/UBND-NN29/03/2017Điều chỉnh dự án: Đê tả sông Dừa, xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Tâm và Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa
325629/03/2017NGHỊ QUYẾT

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT