Đoàn giám sát của Ban KTXH HĐND huyện giám sát XDNTM tại xã Thiệu Chính

Đăng lúc: 04/04/2023 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 4/4/20223 đoàn giám sát ban kinh tế xã hội HĐND huyện Thiệu Hóa do Đồng chí Đỗ Ngọc Luân, UVBTV, Trưởng ban tổ chức huyện ủy, TB KTXH và các thành viên trong đoàn làm việc với Ban công tác MT Thôn Dân tài để năm tình hình về đời sống của nhân dân trong việc triển khai XDNTM kiểu mẫu.

z4236073575573_83d6ab55a463a17440320be3ece69039.jpgz4236073579156_4e6c3da6d93ef2dd80c9f1885a76a893.jpgz4236073582988_97dc6c5be312a0a51ac38e66cefde0f1.jpgz4236073587255_e6a092a347cf27a51bd081368277d495.jpgz4236073597907_2a595e12f7944fb5fb0eed58b3df19cc.jpg

Đoàn giám sát của Ban KTXH HĐND huyện giám sát XDNTM tại xã Thiệu Chính

Đăng lúc: 04/04/2023 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 4/4/20223 đoàn giám sát ban kinh tế xã hội HĐND huyện Thiệu Hóa do Đồng chí Đỗ Ngọc Luân, UVBTV, Trưởng ban tổ chức huyện ủy, TB KTXH và các thành viên trong đoàn làm việc với Ban công tác MT Thôn Dân tài để năm tình hình về đời sống của nhân dân trong việc triển khai XDNTM kiểu mẫu.

z4236073575573_83d6ab55a463a17440320be3ece69039.jpgz4236073579156_4e6c3da6d93ef2dd80c9f1885a76a893.jpgz4236073582988_97dc6c5be312a0a51ac38e66cefde0f1.jpgz4236073587255_e6a092a347cf27a51bd081368277d495.jpgz4236073597907_2a595e12f7944fb5fb0eed58b3df19cc.jpg
Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT