Thiệu Chính Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Đăng lúc: 11/03/2024 (GMT+7)
100%

Thiệu Chính Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, sáng 10/3/2024; Ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và quần chúng Nhân dân lựa chọn cho mình môn thể thao thích hợp, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.

z5238566286509_c72a263fe507c11c2c28e84b0004d991.jpgCác vận động viên tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động

Ngay sau Lễ phát động, các vận động viên trên địa bàn xã tham gia hưởng ứng chạy với cự ly 1km.Đây là hoạt động thiết thực diễn ra hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Một số hình ảnh tại lễ phát động

z5238566253486_72cb4639aef91bf5b4952ef693996a1f.jpg

z5238566197025_403e7764b4de28fb6fec68a93983241d.jpg

z5238566203774_344a2bb290dcf063e05e158e5d04b0a7.jpg


z5238566232016_52aa0993c666de257fc881860eb78c80.jpg

z5238566232017_cd604b883aacee36d5cd6794f837aa73.jpg

z5238566241230_d03b8d742fd2c5f055cc0e4e2e1a83ff.jpg

z5238566278871_d35e6abc3e439b3cf7fd3a3fe78006f0.jpg

Thiệu Chính Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Đăng lúc: 11/03/2024 (GMT+7)
100%

Thiệu Chính Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, sáng 10/3/2024; Ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và quần chúng Nhân dân lựa chọn cho mình môn thể thao thích hợp, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.

z5238566286509_c72a263fe507c11c2c28e84b0004d991.jpgCác vận động viên tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động

Ngay sau Lễ phát động, các vận động viên trên địa bàn xã tham gia hưởng ứng chạy với cự ly 1km.Đây là hoạt động thiết thực diễn ra hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Một số hình ảnh tại lễ phát động

z5238566253486_72cb4639aef91bf5b4952ef693996a1f.jpg

z5238566197025_403e7764b4de28fb6fec68a93983241d.jpg

z5238566203774_344a2bb290dcf063e05e158e5d04b0a7.jpg


z5238566232016_52aa0993c666de257fc881860eb78c80.jpg

z5238566232017_cd604b883aacee36d5cd6794f837aa73.jpg

z5238566241230_d03b8d742fd2c5f055cc0e4e2e1a83ff.jpg

z5238566278871_d35e6abc3e439b3cf7fd3a3fe78006f0.jpg

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT